Heim Nyhende Kihl leiar språkåret

Kihl leiar språkåret

 

Jens Kihl (24) frå Oslo er tilsett som prosjektleiar for Språkåret 2013. Han lovar at det blir ei raus feiring av språket.

I 2013 er det 100 år sidan Ivar Aasen blei fødd og Det Norske Teatret blei opna. Det ønskjer Kulturdepartementet å feire med eit nasjonalt språkår. Departementet har løyvt 700.000 kroner til utviklinga av prosjektet; ein jobb dei har bede Nynorsk kultursentrum om å gjere.

– Dette skal bli ei raus feiring av språklege skilnader og mangfald i Noreg, seier prosjektleiar Jens Kihl.

– Språkåret 2013 skal femne om både nynorsk og bokmål, teiknspråk, urfolksspråk, minoritetsspråk og innvandrarspråk. Alle som ønskjer å vere med på feiringa, må kjenne seg raust velkomne, held han fram.

Kihl begynner i jobben 1. juni og skal samarbeide tett med ei breitt samansett styringsgruppe som Nynorsk kultursentrum oppnemner i nær framtid.

Grunntanken med språkåret er at det skal bidra til å skape større språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarar og større aksept og respekt for den språkdelte norske kulturen i alle lag av folket. Med grunnlag i nynorsk skal tiltaket handle både om norsk språk generelt og om språk i Noreg. Det er også eit mål å gi Språkåret eit internasjonalt tilsnitt og sjå den norske språksituasjonen i eit større, samanliknande perspektiv, skriv Ivar Aasen-tunet på sine nettsider.

 I januar neste år skal styret i Nynorsk kultursentrum ta stilling til prosjektplanane. Dei er godt nøgde med prosjektleiaren dei har vald.

– Jens Kihl blir rett person på rett plass, og vi gler oss til å sjå han i aksjon, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

– Vi vil halde god kontakt med departementet undervegs i arbeidet. I tida framover blir mange og ulike miljø inviterte til å vere med og gjere noko ingen har gjort før, legg han til.

Kihl held på med mastergraden i sosiologi og har eit engasjement som prosjektleiar for kommunalpolitisk nettverk i Nei til EU. Han har mellom anna vore leiar i Norsk Målungdom 2007–2009, nestleiar i styret for Noregs Mållag 2010–2011, representerer Noregs Ungdomslag i rådet for Nynorsk kultursentrum, har sidan 2008 vore medlem av den norske UNESCO-kommisjonen, er leiar i Sagene SV i Oslo og har i fleire år vore styremedlem i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...