Heim Nyhende Kihl leiar språkåret

Kihl leiar språkåret

 

Jens Kihl (24) frå Oslo er tilsett som prosjektleiar for Språkåret 2013. Han lovar at det blir ei raus feiring av språket.

I 2013 er det 100 år sidan Ivar Aasen blei fødd og Det Norske Teatret blei opna. Det ønskjer Kulturdepartementet å feire med eit nasjonalt språkår. Departementet har løyvt 700.000 kroner til utviklinga av prosjektet; ein jobb dei har bede Nynorsk kultursentrum om å gjere.

– Dette skal bli ei raus feiring av språklege skilnader og mangfald i Noreg, seier prosjektleiar Jens Kihl.

– Språkåret 2013 skal femne om både nynorsk og bokmål, teiknspråk, urfolksspråk, minoritetsspråk og innvandrarspråk. Alle som ønskjer å vere med på feiringa, må kjenne seg raust velkomne, held han fram.

Kihl begynner i jobben 1. juni og skal samarbeide tett med ei breitt samansett styringsgruppe som Nynorsk kultursentrum oppnemner i nær framtid.

Grunntanken med språkåret er at det skal bidra til å skape større språkleg sjølvkjensle blant nynorskbrukarar og større aksept og respekt for den språkdelte norske kulturen i alle lag av folket. Med grunnlag i nynorsk skal tiltaket handle både om norsk språk generelt og om språk i Noreg. Det er også eit mål å gi Språkåret eit internasjonalt tilsnitt og sjå den norske språksituasjonen i eit større, samanliknande perspektiv, skriv Ivar Aasen-tunet på sine nettsider.

 I januar neste år skal styret i Nynorsk kultursentrum ta stilling til prosjektplanane. Dei er godt nøgde med prosjektleiaren dei har vald.

– Jens Kihl blir rett person på rett plass, og vi gler oss til å sjå han i aksjon, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

– Vi vil halde god kontakt med departementet undervegs i arbeidet. I tida framover blir mange og ulike miljø inviterte til å vere med og gjere noko ingen har gjort før, legg han til.

Kihl held på med mastergraden i sosiologi og har eit engasjement som prosjektleiar for kommunalpolitisk nettverk i Nei til EU. Han har mellom anna vore leiar i Norsk Målungdom 2007–2009, nestleiar i styret for Noregs Mållag 2010–2011, representerer Noregs Ungdomslag i rådet for Nynorsk kultursentrum, har sidan 2008 vore medlem av den norske UNESCO-kommisjonen, er leiar i Sagene SV i Oslo og har i fleire år vore styremedlem i Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...