Heim Nyhende – Alle er tente med meir nynorsk

– Alle er tente med meir nynorsk

– Både elevar som har nynorsk som hovudmål og elevar med nynorsk som sidemål er tente med meir nynorsk, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård. Norskfaget er tema når Mållaget samlast til landsmøte i helga.

– Norskfaget er det viktigaste faget i skulen. Vi ser at det er store utfordringar. Mange elevar oppnår ikkje god nok kompetanse i nynorsk, og norsklærarane er under eit krevjande tids- og arbeidspress. Dette vil vi gjera noko med, seier Øvregård.

Han meiner likevel at elevar som har nynorsk som hovudmål og bokmålsbrukande elevar med nynorsk som sidemål har to ulike utfordringar når det gjeld norskfaget.

– Problemet for elevar som har nynorsk som hovudmål er at dei får for lite tekst på hovudmålet sitt. Det er difor mange elevar byter frå nynorsk til bokmål, meiner Øvregård.

Krev løft for sidemålet

Når det gjeld bokmålsbrukande elevar som har nynorsk som sidemål, meiner han at det største problemet er at elevane ikkje lærer nynorsk godt nok.

– Det er dette siste vi går mest inn i på landsmøtet. Vi vil ha eit løft for sidemålsopplæringa for dei med nynorsk som sidemål. Vi meiner at opplæringa i sidemål må starta tidlegare og at sidemålsopplæringa må inn i andre fag enn norsk, seier Øvregård.

Han synest det er interessant at stortingsrepresentant Olemic Thommesen (H) nyleg har teke til orde for det same.

– Kan læra meir

– Så løysinga er ikkje mindre sidemål for å letta presset i norskfaget?

– Vi meiner det er grovt feil når det blir hevda at sidemålsundervisninga går ut over norskfaget. Det finst nok av døme på at bokmålsbrukande elevar kan læra seg nynorsk som sidemål. Forslaget vårt viser korleis det er mogleg å gjera meir enn det elevane gjer i dag utan å bruka meir tid, seier Øvregård, som ønskjer seg eit nytt ordskifte om sidemålsundervisninga basert på kunnskap og forsking.

– Eg er trygg på at forsking vil visa at vi blir betre språkbrukarar av å læra både nynorsk og bokmål. Dei to norske skriftspråka er ein styrke, ikkje eit problem, seier Håvard B. Øvregård.

Til saman er rundt 170 personar påmelde til landsmøtet i Suldal i helga. Øvregård meiner det viser at det er stor interesse for målsaka. (©NPK)

Førre artikkelPå toppen
Neste artikkelKihl leiar språkåret

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...