Heim Nyhende For dårlege i sosiale medium

For dårlege i sosiale medium

Byråkratane er for dårlege til å utnytte sosiale medium. 

Det er konklusjonen i den nye rapporten Sosiale medium i forvaltinga frå Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

– På den eine sida kan alle sjå at staten brukar sosiale medium aktivt, men på den andre sida er det liten tvil om at me brukar sosiale medium for snevert. Kunnskapen om kva som er mogleg for dårleg, seier direktør i Difi, Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Det er gjennomført ei brei kartlegging av statlege verksemder sin bruk av sosiale medium, og konklusjonen er klar; kommunikasjonsavdelingane er pådrivarar for å bruke sosiale medium medan fagavdelingane manglar kompetanse og er ikkje bevisste nok til å utnytte potensialet.

Holte meiner kunnskapen må på plass i heile verksemda.

– Den mest nyskapande og nyttige bruken av sosiale medium skjer i samarbeidet mellom fag – kommunikasjons – og IT-avdelingar. Døme er når forvaltninga tar i bruk netthøyringar eksternt og wikiløysingar internt, seier han.

Difi har tidlegare laga ein veiledar i sosiale medium for forvaltninga, den skal no oppdaterast, blant anna med gode døme på korleis ein kan bruke sosiale medium på ein god måte.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...