Heim Nyhende For dårlege i sosiale medium

For dårlege i sosiale medium

Byråkratane er for dårlege til å utnytte sosiale medium. 

Det er konklusjonen i den nye rapporten Sosiale medium i forvaltinga frå Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

– På den eine sida kan alle sjå at staten brukar sosiale medium aktivt, men på den andre sida er det liten tvil om at me brukar sosiale medium for snevert. Kunnskapen om kva som er mogleg for dårleg, seier direktør i Difi, Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Det er gjennomført ei brei kartlegging av statlege verksemder sin bruk av sosiale medium, og konklusjonen er klar; kommunikasjonsavdelingane er pådrivarar for å bruke sosiale medium medan fagavdelingane manglar kompetanse og er ikkje bevisste nok til å utnytte potensialet.

Holte meiner kunnskapen må på plass i heile verksemda.

– Den mest nyskapande og nyttige bruken av sosiale medium skjer i samarbeidet mellom fag – kommunikasjons – og IT-avdelingar. Døme er når forvaltninga tar i bruk netthøyringar eksternt og wikiløysingar internt, seier han.

Difi har tidlegare laga ein veiledar i sosiale medium for forvaltninga, den skal no oppdaterast, blant anna med gode døme på korleis ein kan bruke sosiale medium på ein god måte.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...