Heim Nyhende For få elevar

For få elevar

 

Leiar i FAU ved Otta skole, Irene Viken, trur at kampen om å gjere skulen om til ein bokmålsskule botnar i at nynorskklassane blir for små.

 

Ei rådgjevande folkerøysting om skulemål på Otta skole i Sel kommune måndag resulterte i 103 røyster for bokmål og 76 for nynorsk. Otta skole er ein nynorskskule, men har vore språkdelt i mange år.

– Innspelet om å sjå på kva skulemål ein skulle ha kom frå FAU, og var begrunna i at talet på nynorskelevane var lågt, i tillegg høyrer eg argument som at mange tykkjer nynorsk er tungt å lese og skrive, og at dei ikkje forstår kvifor borna må lære to skriftspråk, seier Viken som sjølv er trebarnsmor. Alle borna hennar har hatt nynorsk på skulen

Det er omlag 40 elevar på kvart trinn på skulen, i år har 10 av elevane i 4.klasse nynorsk, medan talet i 3.klasse er seks, og i 2.klasse er det ikkje fleire enn tre nynorskelevar. Opplæringslova seier at dersom det er fleire enn 10 elevar som ynskjer undervisning på anna målform har dei krav på det.

– Det har alltid vore meir enn 10 elevar på Otta skole som har ynskt bokmål, difor har det blitt oppfatta som at ein kunne velje målform fritt. Mange foreldre vel nok bokmål til barna, nettopp fordi klassane blir for små i nynorsk, meiner ho.

Berre seks prosent av innbyggarane røysta i folkerøystinga om skulemålet. Viken legg vekt på at engasjementet er lite. Ho viser også til at det blir trist dersom talet på elevar som etterlyser eit nynorsk tilbod blir så lågt at det ikkje blir nynorskklasse.

– Det er mykje bokmål i kommunen. Sjølv om det er ein språkdelt kommune blir det aller meste i administrasjonen skrive på bokmål. Det er også to andre skular i kommunen som i dag er nynorskskular, men som har gitt signal om at dei ynskjer den same prosessen som Otta.

Viken fortel også at samtlege elevar som kom frå ein annan av kommunen sine nynorsksskular i kullet som starta opp på Otta ungdomsskule i haust gjekk over til bokmål som hovudmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...