Heim Nyhende Krev meir nynorsk på NTNU

Krev meir nynorsk på NTNU

Språkrådet meiner NTNU må auke nynorskprosenten ved universitetet. 

Språkrådet er ikkje nøgd med nynorskprosenten ved NTNU og legg no press på universitetet for å få på plass ein tiltaksplan, skriv Under Dusken.

– Universitetet er store tekstprodusentar, og det er difor viktig at det kjem fram at me har to likestilte målformer i Noreg. Nynorsk er ein terminologi som står i fare for å forsvinne om den blir gjort usynleg, seier fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja i Språkrådet til studentavisa.

Ho legg vekt på at dette i hovudsak handlar om studiekatalogar, heimesider og eksamensoppgåver.

Informasjonssjef Christian Fosse ved NTNU vedgår at universitetet må gjere nokre grep for å nå det lovpålagde kravet om 25 prosent nynorsk. Han viser til at ein no vil fokusere på å få inn meir nynorsk på heimesidene til universitetet, og at ein har investert i programmet Nyno som skal lette omsetjing frå bokmål til nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...