Heim Nyhende Krev meir nynorsk på NTNU

Krev meir nynorsk på NTNU

Språkrådet meiner NTNU må auke nynorskprosenten ved universitetet. 

Språkrådet er ikkje nøgd med nynorskprosenten ved NTNU og legg no press på universitetet for å få på plass ein tiltaksplan, skriv Under Dusken.

– Universitetet er store tekstprodusentar, og det er difor viktig at det kjem fram at me har to likestilte målformer i Noreg. Nynorsk er ein terminologi som står i fare for å forsvinne om den blir gjort usynleg, seier fagkoordinator Sigfrid Tvitekkja i Språkrådet til studentavisa.

Ho legg vekt på at dette i hovudsak handlar om studiekatalogar, heimesider og eksamensoppgåver.

Informasjonssjef Christian Fosse ved NTNU vedgår at universitetet må gjere nokre grep for å nå det lovpålagde kravet om 25 prosent nynorsk. Han viser til at ein no vil fokusere på å få inn meir nynorsk på heimesidene til universitetet, og at ein har investert i programmet Nyno som skal lette omsetjing frå bokmål til nynorsk.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...