Heim Nyhende For første gong på 19 år har avisene samla opplagsvekst

For første gong på 19 år har avisene samla opplagsvekst

105 norske mediehus hadde opplagsframgang i 2017, viser ferske tal frå MBL. For første gong les fleire på mobil enn på papir.

– 2017 vart eit historisk år. Opplaget for avisene til mediehusa har vore fallande sidan 1997, men no – etter 19 år med nedgang – har 46 prosent av titlane vekst i opplaget, fastslår administrerande direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Den positive utviklinga kjem først og fremst av at auken i digitalt opplag er større enn nedgangen i opplaget på papirutgåver.

Totalopplaget for aviser tilslutta MBL og LLA auka med 0,7 prosent frå 2016 til 2017. 46 prosent av avisene kunne notere oppslagsvekst i 2017, noko som er ein høgare del enn året før.

Digitalt størst

Det er første gong at det reine digitalopplaget er større enn delen papirabonnement.

Det reine papiropplaget utgjer no 18 prosent, det betyr at papiropplaget gjekk ned med 6,4 prosent. Digitalopplaget auka i fjor med 8,7 prosent.

Totalopplaget for norske aviser er cirka to millionar eksemplar. Av dei 105 avisene med opplagsframgang er det Aftenposten som aukar mest i talet på eksemplar. Også mange lokalaviser kan vise til opplagsframgang, deriblant Bergensavisen.

Lokalaviser står sterkt

Dei over 100 lokalavisene knytt til LLA har eit samla nettoopplag på nesten 330.000 eksemplar.

– Lokalavisene står framleis svært sterkt blant folk i Noreg. Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet, fastslår generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Gledeleg utvikling

Styreleiaren i MBL, Tove Nedreberg, seier at opplagsveksten er svært gledeleg.

– Men vi er framleis i ein tøff periode, og kampen om finansiering av journalistikken er ikkje over. Vi skal fortsette å utvikle oss og skape relasjon til lesarane. Vi må kjempe for kvar ei krone, seier Nedreberg.

– Vi skal også framleis jobbe for så gode rammevilkår for bransjen som mogleg, seier Nedreberg.

Auka annonseinntekter

Annonsemarknaden aukar også, viser den ferske oversikta. Prognosane viser at annonsemarknaden vil passere 20 milliardar kroner i år.

– Det er ein positiv trend i marknaden, vart det understreka på MBLs pressekonferanse onsdag.

Den største kategorien er dei digitale annonseinvesteringane. Digitale annonseinvesteringar vil ta nærmare 50 prosent i 2018, ifølgje prognosane.

Utsiktene for medieinvesteringar blir sagt å vere gode trass i at marknaden er midt i ei omstilling frå trykte til digitale medium.

Fleire mediegrupper viser god utvikling, viser oversikta.

Magasin

Nye lesartal frå Kantar Media viser ein liten vekst i den totale magasinlesinga på 1,2 prosent frå 2016 til 2017.

– Stabiliteten i magasinlesinga viser at blada har sterke band til sine lesarar, seier Øgrey.

Matblad trekkjer til seg lesarar, med ein lesartalsvekst på 17 prosent i 2017. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...