Heim Nyhende Samanslåingsfylke usamde om kraftaksjar

Samanslåingsfylke usamde om kraftaksjar

Hordaland og Sogn og Fjordane kranglar om sistnemnde kan gi kraftaksjane sine over til kommunane, skriv avisa Firda.

 

Fellesnemnda mellom dei to fylka gav torsdag ettermiddag førebels opp å finne ei felles forståing for kva Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kunne gjere med verdiane som ligg i Sogn og Fjordane Energi (SFE). Dette stridsspørsmålet må takast opp att seinare.

Ingen veit i dag kva utfallet blir, eller kva konsekvensar kraftkrangelen vil få for samarbeidsklimaet og samanslåingsprosessen.

– Hordaland har ikkje forstått kva dei gjekk inn på i intensjonsavtalen. Det seier både fylkesordførar Jenny Følling (Sp), Sps-gruppeleiar Sigurd Reksnes og Høgres Bjørn Hollevik.

Over tre timar av fellesmøtet gjekk med til krangel rundt det vedtekne avtalepunktet om kraftverdiane. Det enda med at dei to fylka ikkje kunne vedta fråsegna Fellesnemnda er pålagd å sende departementet om dei to fylkeskommunane sine budsjett og årsplanar.

Usemja har oppstått etter at Hordalands fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) i februar reiste spørsmål om intensjonsavtalen under eit fylkesutvalsmøte i Hordaland.

Kårbø spurde der om Sogn og Fjordanes forsøk på sikre at SFE-verdiane blir verande i sitt eige fylke strir mot intensjonsavtalen og Inndelingslova. Då dette vart tema i fellesnemndmøtet på Hermansverk torsdag, kom gemytta i kok, fortel Firda.

Fond og verdiar

Avtalen gir Sogn og Fjordane høve til å ha eit fond på maksimum 1,5 milliard kroner. Dei reelle verdiane i SFE kan vere på meir enn fire milliardar kroner, langt høgare enn dei bokførte aksjeverdiane, og Sogn og Fjordane fylkeskommune sit med 48 prosent eigardel i energiverket. I tillegg har Sogn og Fjordane store fondsmidlar på bok.

SFE-verdiane var eitt av dei viktigaste punkta for Sogn og Fjordane i samanslåingsforhandlingane.

Pål Kårbø (KrF) seier at dei har oppfatta fondsgrensa på 1,5 milliard kroner som eit tak på kor store verdiar Sogn og Fjordane skulle kunne ha i særeiget sitt. Resten skulle inn i fellesbuet.

– Vi kjem til å halde fram med det vi vil gjere: Å dele ut SFE-aksjane til innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Vi er krystallklare på at intensjonsavtalen gir oss høve til det, seier Sps fylkesleiar og gruppeleiar i Sogn og Fjordane fylkesting Sigurd Reksnes. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din. I juni opna den nye...

125 årsjubileum for Tarjei Vesaas : – Kanskje den fremste litteraturen som er skriven i dette landet

Som tenåring gjekk Tore Renberg til lokalavisa for å kjøpe eit portrett av forfattaridolet sitt, medan kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen framleis sit med...

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...