Heim Nyhende Førde vil bli nynorskbyen

Førde vil bli nynorskbyen

Med prosjektet «Nynorskbyen Førde» vil byen ta ansvar for nynorsk skrift og kultur. Ei rolle dei meiner ingen andre har teke.

 

– Me har lyst til å ha ein identitet knytt til nynorsken, forklarar Trond Ueland, kommunalsjef med ansvar for kultur i Førde kommune.

Han er prosjektansvarleg for pilotprosjektet «Nynorskbyen Førde»som i desse dagar ventar spent på statsbudsjettet og svar på om dei får dei to millionane i støtte dei har søkt om frå Kulturdepartementet. Får dei det vil nynorsken verte meir synleg i nynorskhovudstaden og resten av Sunnfjord i perioden 2015-2017.

LES OGSÅ: Startar nynorsk avissenter i Førde

Ei aktiv språkpolitisk rolle
«Målet er å etablere Førde som eit regionalt kraftsenter for nynorsk og er eit ønskje frå Førde om ta ei meir aktiv språkpolitisk rolle gjennom å byggje ein tydlegare nynorsk identitet i byen og regionen,» heiter det i søknaden, som vart sendt i slutten av juli.

Ueland meiner kommunen har gode føresetnadar for å verte eit kraftsenter for nynorsk med ei kompetanseklynge beståande av mellom anna NRK nynorsk mediesenter, nynorsk avissenter og offentlege institusjonar.

I søknaden heiter det vidare at: «Ingen har tatt posisjonen og ansvaret som nynorskhovudstad sjølv om både Stord, Bergen, Haugesund, Sogndal, Ørsta/Volda har ein sterk nynorskkultur. Førde vil ta dette ansvaret.»

I tillegg til dei to millionane som er søkt Kulturdepartementet om, stiller Førde kommune med ein halv million og den siste biten har ein tenkt å få inn andre samarbeidspartnarar på.

LES OGSÅ:Ørsta er årets nynorskkommune

Språkblomar og «Nynorsken skog»
Ueland understrekar at dei ikkje er ute etter å konkurrere med verken Nynorsk kultursentrum og Dei nynorske festspela i Ørsta, eller Stord – som kallar seg verdas største nynorskby.

–Nynorsken er så utsett at me er avhengig av å spele kvarandre gode, meiner Ueland.

Prosjektet er eit resultat av at kulturminister Thorild Widvey og dåverandestatssekretær Knut Olav Åmås utfordra Førde på å ta ei enno tydlegare nynorskrolle i samband med eit seminar i Førde tidlegare i år.

 

«Nynorskens skog» er allereie på plass i Førde. Snart kan det bli meir. Foto: Førde kommune

LES OGSÅ: – Pluss med to norske skriftspråk

Klar ordførar
Ordførar i Førde Olve Grotle vonar på støtte til prosjektet, slik at han snart kan kalla seg ordførar av «Nynorskbyen Førde».

– Eg og fleire andre har lurt på kvifor ingen andre byar har vore ute etter å ta denne rolla. Ein skulle kanskje tru at Bergen – som kanskje er den byen med flest nynorskbrukarar – skulle ta rolla, men det har dei altså ikkje gjort. Difor er på høg tid at Førde, som den største byen i nynorskfylket Sogn og Fjordane, akslar trøya som nynorskbyen, meiner ordføraren.

Han er klar over at Stord allereie kallar seg “verdas største nynorskby”, men understrekar at det er viktig at det ikkje vert noko usunn konkurranse mellom «Nynorskbyen Førde», Stord og Ørsta-Volda, som er “nynorskens vogge.”

Målet er å verte eit sterkt senter for nynorsk og ordføraren trur arbeidet med nynorsk språk i Førde berre er byrjinga på noko større.

LES OGSÅ: Flinkare på skulen med nynorsk

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...