Heim Nyhende Foreslår eige forvaltingsorgan for kunstnarpolitikk

Foreslår eige forvaltingsorgan for kunstnarpolitikk

I ein ny rapport blir det foreslått å opprette ein eigen instans for forvalting av kunstnarpolitikken. Instansen er tenkt enten som eit eige organ, eller som ei avdeling under Norsk kulturråd.

 

Kulturminister Thorhild Widvey (H) fekk onsdag rapporten om kunstnarøkonomien, som skal bidra til å utvikle ein kunstnarpolitikk som konsentrerer seg om etterspørsel og næringspotensial.

Rapporten «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» kartlegg økonomien til kunstnarane og drøftar korleis den private delen av kunstmarknaden kan utviklast innanfor område som digitalisering, opphavsrett og entreprenørskap.

– Regjeringa ønskjer ei breiare finansiering av kulturlivet og meir entreprenørskap i kultursektoren, seier statsråden.

Det blir foreslått forenklingar av regelverket for sjølvstendig næringsdrivande.

– I tillegg til ein brei høyring vil vi invitere til innspelsseminar i høyringsperioden, seier Widvey.

Tidlegare nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein har leidd arbeidet med rapporten. Hun har hatt med seg ei referansegruppe med blant andre aktive kunstnarar. Det inkluderer kunstnaren Anne Katrine Dolven, koreografen Jo Strømgren og musikaren Knut Schreiner.

I tillegg har gruppa bestått av gallerist Esperanza Rosales, kulturentreprenør Stein Bjelland, forskar Ellen Aslaksen frå Norsk kulturråd, styreleder Randi Eek Thorsen i Sparebankstiftinga DNB og Christian P. Iversen frå Brønnøysundregistra. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...