Heim Nyhende Foreslår eige forvaltingsorgan for kunstnarpolitikk

Foreslår eige forvaltingsorgan for kunstnarpolitikk

I ein ny rapport blir det foreslått å opprette ein eigen instans for forvalting av kunstnarpolitikken. Instansen er tenkt enten som eit eige organ, eller som ei avdeling under Norsk kulturråd.

 

Kulturminister Thorhild Widvey (H) fekk onsdag rapporten om kunstnarøkonomien, som skal bidra til å utvikle ein kunstnarpolitikk som konsentrerer seg om etterspørsel og næringspotensial.

Rapporten «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» kartlegg økonomien til kunstnarane og drøftar korleis den private delen av kunstmarknaden kan utviklast innanfor område som digitalisering, opphavsrett og entreprenørskap.

– Regjeringa ønskjer ei breiare finansiering av kulturlivet og meir entreprenørskap i kultursektoren, seier statsråden.

Det blir foreslått forenklingar av regelverket for sjølvstendig næringsdrivande.

– I tillegg til ein brei høyring vil vi invitere til innspelsseminar i høyringsperioden, seier Widvey.

Tidlegare nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein har leidd arbeidet med rapporten. Hun har hatt med seg ei referansegruppe med blant andre aktive kunstnarar. Det inkluderer kunstnaren Anne Katrine Dolven, koreografen Jo Strømgren og musikaren Knut Schreiner.

I tillegg har gruppa bestått av gallerist Esperanza Rosales, kulturentreprenør Stein Bjelland, forskar Ellen Aslaksen frå Norsk kulturråd, styreleder Randi Eek Thorsen i Sparebankstiftinga DNB og Christian P. Iversen frå Brønnøysundregistra. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...