Heim Nyhende Trur på vekst i reiselivet

Trur på vekst i reiselivet

Reiselivsnæringa i Noreg har gode vekstmoglegheiter framover, men då må staten bidra med dei rette verktøya.

 

Det er konklusjonen i ein fersk rapport utarbeidd av Menon Business Economics og Høgskolen i Buskerud og Vestfold på oppdrag frå Næringsdepartementet.

Både fleire utlendingar og fleire nordmenn vil nemleg reise på noregsferie i åra som kjem, ifølgje rapporten. Han konkluderer med at konkurranseevna til reiselivsnæringa er avhengig av tre faktorar: pris, tilgjenge og innhald. Og akkurat no ser det ut til at alle faktorane går rette vegen, mykje takka vere ein norsk økonomi som ikkje lenger er like oljesmurd. Samtidig har ei oppblomstring av lågprisflyruter direkte til og frå utlandet og ei satsing på innovasjon over mange år vore med på å legge til rette for vekst.

– Det er grunn til å tru at veksten i norsk økonomi vil vere meir på linje med andre europeiske land framover, og det vil styrke konkurranseevna til norsk reiseliv, heiter det i analysen.

Mæland skal lese og lytte

Næringsminister Monica Mæland sa at ho ser fram til å lese rapporten, då ho fekk han overlevert i departementet onsdag. Under presentasjonen vart det trekt fram enkelte punkt som vil vere heilt avgjerande for å sikre verdiskapinga i reiselivet dei neste åra. Mellom anna må staten syte for ei meir effektiv organisering av næringa og meir målretta marknadsføring. Næringsministeren festa seg særleg ved eitt av punkta.

– Eg er glad for at rapporten framhevar klynge- og nettverksarbeid som viktig. Vi har allereie forsterka klyngepolitikken, og eg har stor tru på at vi styrkar kvarandre ved å gå saman, seier Mæland og avviser samtidig at klyngepolitikk er noko som går hand i hand med sentralisering.

– Nei, då er det nesten ein fordel å halde til i distrikta, berre sjå på den maritime klynga på Sunnmøre og teknologiklynga på Sørlandet. Det kan sjå ut til at Distrikts-Noreg er best på klyngepolitikk, seier næringsministeren.

Oljekrasj kan gi grobotn

Reiselivsnæringa sjølv ser ut til å vere innstilt på at ein ny reiselivspolitikk skal meislast ut.

– Denne rapporten kjem i rett tid, han legg grunnlaget for å gjere 2015 til eit endringsår, seier direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Ho meiner smørbrødlista med tiltak viser verkemiddel som allereie er i bruk, men at ein kan gjere endå meir på kvart punkt.

– Målretta internasjonal marknadsføring vil vere viktig, spesielt i den digitale revolusjonen vi er inne i. Det same er satsinga på klynger, det er jo nettopp det vi i NHO Reiseliv driv med, å knyte saman aktørane.

Reiselivsdirektøren vel å sjå på omstillingane i norsk økonomi som noko positivt.

– No er kronekursen på reiselivet si side. Det kan ein ikkje smile for breitt av, då sårar ein andre, men eg vel å sjå på det som ei moglegheit. Kanskje kan vi i reiselivet bidra til optimisme i strøk som er hardt råka av kutta i oljebransjen? Vi vil gi ungdom lyst til å jobbe innan reiselivet. Der treng ein ikkje mastergrader, men entusiasme, seier Krohn Devold.

FAKTA

Slik bør staten legge til rette:

* Klynge- og nettverksmiddel

* Fagutdanning og kompetanseverkemiddel i verksemdene

* Kapitalverkemiddel for å styrke innovasjon og produktivitet

* Målretta internasjonal marknadsføring

* Legge til rette for ei meir effektiv organisering av næringa, der regionale og lokale styresmakter er koordinerte

Kjelde: Rapporten «Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringa i Norge» (©NPK).

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...