Heim Nyhende Forfattaropprop for Odda-modellen

Forfattaropprop for Odda-modellen

 

Frode Grytten og Lars Ove Seljestad er mellom forfattarane som vil behalde og utvida den truga ordninga med språkdelte klassar på Odda ungdomsskule.

I hundre år har Odda-elevar gått i språkdelte klassar gjennom både barne- og ungdomsskulen. Ei ordning som har sikra elevar i eit målblanda område alt undervisningsmateriell på si eiga målform.

– Dette gjer elevane til trygge språkbrukarar, sa leiar i Odda Mållag Knut O. Dale då Mållaget i haust vitja Odda for å sjå nærare på løysinga.

LES OGSÅ: Vil ha Odda-modellen landet over

Vil ha statsstøtte
Men denne ordninga er no truga.

På grunn av kommuneøkonomien har politikarane sett nærare på språkdelinga. I 18. desember skal dei vedta om Odda vil halde fram med modellen.

Noregs Mållag har på si side vedteke å jobba for at staten skal dekkja ekstrautgiftene kommunane får med språkdeling i ungdomsskulen, slik at Odda-modellen kan bevarast og utvidast.

Dei har no fått med seg fleire kjente forfattarar på eit forfattaropprop for Odda-modellen som nasjonal standard. Denne vart i dag overrekt kommunestyret i Odda.

LES OGSÅ:Odda-modellen under press

Framtenkte Odda
Odda-forfattar Lars Ove Seljestad er ein av dei som er glad han fekk gå i ein rein nynorskklasse i ni år.

Han er oppteken av å bevara suksessmodellen og har difor skrive under på oppropet.

– For det fyrste er det så populært å snakka om valfridom no til dags. Dette er ein grunnleggjande valfridom når det kjem til språk og identitet. Eg vaks opp i trua om at dei hadde det slik alle plassar, fortel Seljestad, som meiner det er viktig å sikre elevane to fullverdig likestilte språkalternativ gjennom heile skulegongen.

I dag har elevar i barneskulen rett på eigen klasse dersom det er ti elevar eller meir som har ei anna målform. Denne retten har dei ikkje lenger på ungdomsskulen – unnateke i Odda.

Seljestad meiner Odda var framtenkte då dei i 1914 innførte modellen med språkdelte klassar i ungdomsskulen.  Vestlandskommunen var den gong eit veksande industrisamfunn der landsmålet møtte bymålet i dei mange tilflyttarane.

LES OGSÅ: Innfør språkdelte klassar i ungdomsskulen

Poesispråket
Med kommunereforma fryktar Seljestad at nynorsken vil verte sett under press fleire stader, noko som gjer ein slik modell med språkdelte klassar enno viktigare for å sikra god nynorskopplæring.

– Kva fryktar du framtidige Odda elevar går glipp av om dei missar dette tilbodet?

– Dei vil missa ei form for forankra valfridom. Det vert ei dårlegare språkopplæring og språkforståing, det er eg overtydd om, svarar Seljestad, som meiner at nynorske fagbøker i alle fag er viktig.

– Det er ei uheldig utvikling i samfunnet vårt at nynorsk vert meir eit kunstspråk som er forbeholdt poesien, medan den nynorske sakprosaen og kvardagsspråket forvitrar.

LES OGSÅ: Vil ha nynorsk i alle fag

Forfattarfight 
Odda-modellen har fostra fleire språksterke forfattarar. Både Frode Grytten, Marit Eikemo og Bjørn Ingvaldsen har signert oppropet, saman med fleire forfattarar frå andre delar av landet.

Ingvaldsen er bokmålsbrukar frå Odda, medan Grytten gjekk i bokmålsklasse, før han skifta til nynorsk som 20-åring.

Forfattar Aina Basso frå Giske er mellom dei som trur at modellen har mykje for seg òg andre stader i landet.

– Eg har berre høyrt om Odda-modellen frå andre, men tenkjer det er ein styrke at ein kan velje hovudmålet sitt og få ei skikkeleg opplæring i det, seier Basso, som er overraska over at ikkje fleire forfattarar signerte oppropet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...