Heim Nyhende Forskar: Få positive gevinstar med gigantsjukehus

Forskar: Få positive gevinstar med gigantsjukehus

Sjukehussamanslåingar skal sørgje for billigare drift og betre pasientbehandling, men dei positive verknadene er ennå ikkje dokumenterte, meiner forskar.

– Det er ikkje grunnlag for å hevde at gigantsjukehus og store helseføretak er riktig medisin, seier professor Kurt R. Brekke ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole til nettavisa Forskning.no.

Brekke har i ein ny studie evaluert konsekvensane av sjukehussamanslåingane. Spørsmåla er om sjukehusfusjonane har gjort drifta billigare, om tenestene har fått høgare kvalitet og om pasientane kjem betre ut.

– Så langt er det få positive gevinstar å spore, seier Brekke, som er kritisk til retorikken om at sjukehusfusjonar gir oss meir helse for kvar krone, og at pasientane får det betre.

Ifølgje Brekke svekkjer i staden fusjonane konkurransen om pasientane, og sjukehusa mistar dermed motivasjon til å tilby kvalitet og drive effektivt. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...