Heim Nyhende Fosse vert æresdoktor

Fosse vert æresdoktor

Dramatikar Jon Fosse vert saman med næringslivsleiar Trond Mohn, professor Helga Nowotny og den amerikanske politikaren Walter F. Mondale utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

 

– Fosse har gleda eit stort publikum i mange år med sine bøker – ikkje minst studentar og forskarar. Fosses stil er særeigen og umiskjenneleg; det same kan seiast om den språklege mystikken og det store alvoret som rår i skrifta hans, seier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB) i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Jon Fosse: – Ein siger å bli nominert

Tidlegare UiB-student
Det er først og fremst som dramatikar Jon Fosse har fått eit internasjonalt namn.

Den populære forfattaren frå Hardanger er tidlegare student ved Universitetet i Bergen og vert av mange rekna som Noregs fremste nolevande forfattar og diktar. Fosse er omsett til over 40 språk og han har i fleire år vorte nemnt som kandidat til Nobelprisen i litteratur.

Eit æresdoktorat er den høgste æra eit universitetet kan gje ein person som ikkje er tilsett ved institusjonen, men som likevel har vore viktige for universitetet.

Vanlegvis vert æresdoktorata delt ut annakvart år. I år skal titlane delast ut i samband med opninga av universitetsaulaen til hausten.

LES OGSÅ: Fosse kritiserer Den Nationale Scene

Velgjerar og visepresident
Næringslivsleiar Trond Mohn har på si side utmerka seg som ein raus velgjerar, som har donert store summar til både forsking, kultur og idrett på Vestlandet.

Professor Helga Nowotny er ein av grunnleggjarane av Det europeiske forskingsrådet (ERC) og har spela ei viktig rolle ved Universitetet i Bergen gjennom sitt arbeid som leiar av Holbergprisens fagkomité gjennom mange år.

Norskætta Walter F. Mondale var visepresident under Jimmy Carter frå 1977-1981, før han stilte som presidentkandidat for demokratane i 1984. Han har òg vore aktiv i borgarrettsrørsla og i arbeidet med å sikra rettshjelp for vanlege amerikanarar.

– Walter Mondale meiner at sikring av menneskerettar er den beste måten å sikra statens utvikling og tryggleik. Han har evna til å finna praktiske politiske løysingar der det kan vere vanskelege interessemotsetninger, seier Olsen.

Mondale speler òg ei viktig rolle i det planlagde samarbeidet mellom UiB og University of Minnesota Law School.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...