Heim Nyhende Frå nynorsk til bokmål på rutebåtar i vest

Frå nynorsk til bokmål på rutebåtar i vest

 

Etter at Norled tok over drifta av snøggbåtane i Sogn og Fjordane, får folk ikkje lenger informasjon på nynorsk. All tekst er no på bokmål. Det har skapt reaksjonar.

 

– Eg la merke til at informasjonen både på skjerm og på papir var på bokmål, medan Fylkesbaatane alltid hadde nynorsk som mål både på skjermar og på trykk i alle samanhengar, seier forfattar og tidlegare fylkesarkivar, Hermund Kleppa til NRK.

Han reagerer sterkt på at folk i nynorskland ikkje lenger får informasjon på si eiga målform og har teke saka opp med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Som konsesjonstildelar meiner han fylkeskommunen har plikt til å ta ansvar for nynorsken.

 

Forstår reaksjonen
Kollektivrådgjevar Øystein Hunvik i fylkeskommunen forstår godt at Kleppa reagerer på at det ikkje lenger er nynorsk på snøggbåtane i Sogn og Fjordane.

– Sjølvsagt forstår vi reaksjonen. Vi har jo nynorsk som språk, og det er det vi skal ha. Men det er jo ein del båtar her som går i trafikk både for oss og andre stader. Då er det eit spørsmål om kva som er rett. Skal dei skifta til bokmål når ein båt går i oppdrag i eit bokmålsområde? Det er ein del slike praktiske tilnærmingar, så det er ikkje berre svart-kvitt, seier Hunvik.

Fylkeskommunen skal fredag ha eit møte med Norled, der målforma på båtane blir ei av sakene som skal diskuterast.

 

– Ikkje krav i tildelinga
Regionsjef for snøggbåtane i Norled, Bjørn Egil Søndenå, seier til NRK at selskapet ikkje har planar om å endra målforma. Han seier også at selskapet gjennom konsesjonsavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune berre har krav om å skriv norsk, ikkje nynorsk.

Øystein Hunvik hos fylkeskommunen håpar likevel at det kan bli gjort ein del tilpassingar for å imøtekomma reaksjonane som har kome. (NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...