Heim Nyhende Frå nynorsk til bokmål på rutebåtar i vest

Frå nynorsk til bokmål på rutebåtar i vest

 

Etter at Norled tok over drifta av snøggbåtane i Sogn og Fjordane, får folk ikkje lenger informasjon på nynorsk. All tekst er no på bokmål. Det har skapt reaksjonar.

 

– Eg la merke til at informasjonen både på skjerm og på papir var på bokmål, medan Fylkesbaatane alltid hadde nynorsk som mål både på skjermar og på trykk i alle samanhengar, seier forfattar og tidlegare fylkesarkivar, Hermund Kleppa til NRK.

Han reagerer sterkt på at folk i nynorskland ikkje lenger får informasjon på si eiga målform og har teke saka opp med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Som konsesjonstildelar meiner han fylkeskommunen har plikt til å ta ansvar for nynorsken.

 

Forstår reaksjonen
Kollektivrådgjevar Øystein Hunvik i fylkeskommunen forstår godt at Kleppa reagerer på at det ikkje lenger er nynorsk på snøggbåtane i Sogn og Fjordane.

– Sjølvsagt forstår vi reaksjonen. Vi har jo nynorsk som språk, og det er det vi skal ha. Men det er jo ein del båtar her som går i trafikk både for oss og andre stader. Då er det eit spørsmål om kva som er rett. Skal dei skifta til bokmål når ein båt går i oppdrag i eit bokmålsområde? Det er ein del slike praktiske tilnærmingar, så det er ikkje berre svart-kvitt, seier Hunvik.

Fylkeskommunen skal fredag ha eit møte med Norled, der målforma på båtane blir ei av sakene som skal diskuterast.

 

– Ikkje krav i tildelinga
Regionsjef for snøggbåtane i Norled, Bjørn Egil Søndenå, seier til NRK at selskapet ikkje har planar om å endra målforma. Han seier også at selskapet gjennom konsesjonsavtalen med Sogn og Fjordane fylkeskommune berre har krav om å skriv norsk, ikkje nynorsk.

Øystein Hunvik hos fylkeskommunen håpar likevel at det kan bli gjort ein del tilpassingar for å imøtekomma reaksjonane som har kome. (NPK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...