Heim Nyhende Framleis plass på Diktarvegkonferansen

Framleis plass på Diktarvegkonferansen

Det er framleis høve til å melde seg på Fjordvegen Diktarvegen sin Diktarvegkonferanse på Hotel Ullensvang i Lofthus i Hardanger 20. – 22. mars.

Våren 2011 vart prosjektet Diktarvegen og selskapet I/S Fjordvegen einige om å slå seg saman i eit nytt aksjeselskap. Selskapet arbeider for å gjera Rute 13 (Rv 13) kjend, betra vegstandarden, og samstundes skaffa trafikk og besøkande til kulturarrangement og kulturorganisasjonar/selskap langs vegen.

Samarbeid

Diktarvegkonferansen 2012 har som tema å peika på strategiar for korleis det nye selskapet skal arbeida og samstundes bidra til å ”selja inn” ideen og det nye selskapet til aktuelle samarbeidspartar. Konferansen vil handla om korleis vi gjennom eit samarbeid mellom kultur, næring, kommunikasjon og offentleg forvaltning kan skapa eit nettverk som kan løfta fram Rv 13, identiteten til vegen, kulturen og opplevingane langs vegen, slik at kvalitetane og moglegheitene den byr på blir allmenn kjende.

Vestlandsrevyen

Både statsråd, politikarar, kunstnarar, forfattarar og fleire andre kjem til konferansen. Det heile startar med ein innhaldsrik kulturkveld på hotellet tysdag kveld, med utdrag frå Vestlandsrevyen II og konsert med Sigrid Moldestad, og vert avslutta torsdag ved lunsjtider med den kjende svenske kulturentreprenøren Putte Svensson Sahlin.

Innimellom dette handlar konferansen om å sjå Fjordvegen Diktarvegen frå ulike vinklingar og kvifor denne måten å tenkja på er ein vinn – vinn situasjon for alle.

Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...