Heim Nyhende Framleis plass på Diktarvegkonferansen

Framleis plass på Diktarvegkonferansen

Det er framleis høve til å melde seg på Fjordvegen Diktarvegen sin Diktarvegkonferanse på Hotel Ullensvang i Lofthus i Hardanger 20. – 22. mars.

Våren 2011 vart prosjektet Diktarvegen og selskapet I/S Fjordvegen einige om å slå seg saman i eit nytt aksjeselskap. Selskapet arbeider for å gjera Rute 13 (Rv 13) kjend, betra vegstandarden, og samstundes skaffa trafikk og besøkande til kulturarrangement og kulturorganisasjonar/selskap langs vegen.

Samarbeid

Diktarvegkonferansen 2012 har som tema å peika på strategiar for korleis det nye selskapet skal arbeida og samstundes bidra til å ”selja inn” ideen og det nye selskapet til aktuelle samarbeidspartar. Konferansen vil handla om korleis vi gjennom eit samarbeid mellom kultur, næring, kommunikasjon og offentleg forvaltning kan skapa eit nettverk som kan løfta fram Rv 13, identiteten til vegen, kulturen og opplevingane langs vegen, slik at kvalitetane og moglegheitene den byr på blir allmenn kjende.

Vestlandsrevyen

Både statsråd, politikarar, kunstnarar, forfattarar og fleire andre kjem til konferansen. Det heile startar med ein innhaldsrik kulturkveld på hotellet tysdag kveld, med utdrag frå Vestlandsrevyen II og konsert med Sigrid Moldestad, og vert avslutta torsdag ved lunsjtider med den kjende svenske kulturentreprenøren Putte Svensson Sahlin.

Innimellom dette handlar konferansen om å sjå Fjordvegen Diktarvegen frå ulike vinklingar og kvifor denne måten å tenkja på er ein vinn – vinn situasjon for alle.

Sjå program og påmeldingsinformasjon her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...