Heim Nyhende Fremjer språk- og leseglede

Fremjer språk- og leseglede

Bergetippen barnehage i Aukra jobbar med nynorsk språkstimulering og auka leseglede hjå dei små.

Barnehagen har nyleg delteke i eit prosjekt i regi av Nynorsksenteret i Volda, kor føremålet er å gjere vaksne og barn bevisste på den nynorske litteraturen og språket via bokavtalar, nettspel og tips om formidling av litteratur. Dette året skal dei eldste barna i barnehagen bli kjende med ei ny bok kvar månad, og bøkene skal presenterast i i eiga avis, Solsikkenytt. Målet er å fremje glede over å bruke språket og lese bøker, heiter det i Aukra kommune si kommuneavis.

– Bergetippen har arbeidd mykje med identitet gjennom tema nærmiljø, bygda mi og kommunen min. Språk er nært knytt til identitet og må lærast tidleg. Dei fleste barn i barnehagen skal bruke nynorsk når dei tek til på skolen, så målet med prosjektet er mellom anna at barna skal vere fortrulege med nynorsk når dei tek til i 1.klasse, seier styrar Brit Drejer i avisa.

Aukra kommune har nynorsk som administrasjonsspråk og vart medlem i LNK tidlegare i år.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...