Heim Nyhende Fleire kan søkje om å byte fylke i Aust-Agder

Fleire kan søkje om å byte fylke i Aust-Agder

Fire grensekommunar vest i Aust-Agder har allereie søkt seg til Vest-Agder. Nå kan grensekommunar i aust også kome til å søkje fylkesbyte.

MannPåtroppande Gjerstad-ordførar Kjell Trygve Grunnsvoll frå Senterpartiet trur at Aust-Agder er i ferd med å bli splitta opp. Sjølv ser han austover.

– Søknadene frå kommunane som søkjer seg mot Vest-Agder, gjør at vi ser meir mot aust. Det er det inga tvil om, seier han til NRK Sørlandet.

Fleire av kommunane aust i Aust-Agder vil kunne følgje Gjerstad.

– Viss Kommunal- og regiondepartementet skulle seie ja til søknadene frå Lillesand, Iveland, Birkenes og Evje og Hornnes kommune, er det også naturleg for oss å sjå mot Telemark igjen, seier ordføraren i Åmli, Reidar Saga.

Anja Hjelseth som er politisk rådgjevar i Kommunal- og regiondepartementet, legg ikkje skjul på overfor NRK at det som nå skjer i Aust-Agder er ei vanskeleg sak for departementet.

– Det er klart at dette ikkje er noko enkel sak. Det viktigaste for oss er at vi får sjå heilskapen og at vi har ei ordentleg utgreiing av kva dette betyr for Aust-Agder som fylke, seier ho.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...