Heim Nyhende Fritt Ord-støtte til Framtida.no

Fritt Ord-støtte til Framtida.no

Framtida.no får 75.000 kroner i støtte til artikkelserie om ny teknologi, filosofi og etikk.

Kan robotar utvikla intelligens, og kan maskinar bli medvitne? Kan ei drone vera ein handlande part i krig? Korleis skal me oppføra oss mot virtuelle personar i spel og dataprogram? Kva er det eigentleg som gjer mennesket spesielt? Det er nokre av spørsmåla som Framtida.no skal utforska i ein ny artikkelserie seinare i haust.

– Målet er å gi lesarane innsikt i korleis teknologiske nyvinningar utfordrar vante etiske og filosofiske førestillingar. Me vil starta diskusjonar om korleis me skal omgåast med teknologien som endrar den moralske omverda vår, fortel journalist Runar B. Mæland i Framtida.no.

Saman med Åsmund H. Eikenes har han ansvar for satsinga.

– Den teknologiske utviklinga stormar framover, og får allereie no konsekvensar for liva våre. Det viktig at vi som forskingsjournalistar bidreg til å gjere kunnskapen tilgjengeleg for eit allment publikum, legg Eikenes til.

Utvidar redaksjonen
Mæland byrja som journalist i Framtida.no i sommar, medan Eikenes tok til 12. september. Begge er tilsett i engasjement som forskingsjournalistar etter at Framtida.no tidlegare fekk tilsegn om prosjektstøtte frå Vinjefondet ut mai 2017.

Runar B. Mæland har ein master i filosofi ved Universitetet i Oslo og har jobba som journalist blant anna i Universitas og som sommarvikar i avisa Sunnhordland. Mæland kjem frå Stord.

Åsmund H. Eikenes frå Leikanger har ein doktorgrad innan cellebiologi ved Universitetet i Oslo, og har òg jobba som forskingformidlar og rådgjevar. Sist veke gav han ut Handboka – alt du vil vite om hendene dine – og litt til på Samlaget.

Framtida.no har no tre journalistar i Oslo, og redaktør Svein Olav B. Langåker på Stord. Journalist Elise Løvereide i Bergen er òg med i redaksjonen gjennom eit engasjement for Magasinett.

I tillegg har både Magasinett og Framtida.no knyta til seg fleire skribentar frå forskjellige stader i landet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...