Heim Nyhende Fryktar for lesetilbod for 200.000

Fryktar for lesetilbod for 200.000

Foreningen !les står i fare for å mista statsstøtta, og med det står lesesatsing for 200.000 elevar i fare for å ryka.

 

Lesesatsing i skulen var eit tema i Stortinget sin spørjetime på onsdag, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svara på spørsmål om kva retning satsinga skulle ta vidare. Foreningen !les, som jobbar for auka leseevner i skulen, er ikkje inkludert i Kunnskapsdepartementet sin Lesestrategi for 2015-2019. Det vart eit tema under spørjetimen, og no syner dei si misnøye med eit lite avklarande svar i ei pressemelding.

– Våre prosjekt er godt etablert i skulen, og har vore ein del av ulike lesestrategiar sidan Kristin Clemet lanserte «Gi rom for lesing» i 2003. Me er veldig begeistra som me blir tatt ut no, seier dagleg leiar i Foreningen !les, Wanda Voldner.

Tilboda ho snakkar om er Ungdommens kritikarpris, tXt-aksjonen, Faktafyk, Rein tekst og Bokslukarprisen.

LES OGSÅ: Eira (15) meiner norsk ungdom må lesa meir

Bekreftar ingenting
Det er ingen garanti for at desse tilboda forsvinn, sjølv om det er det Foreningen !les no fryktar. Men det er heller ingen garanti for at dei held fram.

Her er eit utdrag frå svaret til kunnskapsministeren frå spørjetimen onsdag.

«Staten kan ikkje vera garantist for midlar til ulike organisasjonar. Når det er sagt, vil eg nytta høvet til å minna om at Kunnskapsdepartementet har to tilskotsordningar som har som føremål å bidra med stønad til private og frivillige organisasjonar, og som foreiningar kan søka om midlar frå. Foreningen !les kan sjølvsagt også søka om midlar derifrå».

Foreningen !les er finansiert av eit samarbeid mellom statsstønad og næringslivet, og vil få store problem med å halda på tilboda sine om dei ikkje får stønad frå Kunnskapsdepartementet i åra som kjem.

– Me veit enno ikkje kva tiltak kunnskapsministeren vil erstatta desse med, men det er vanskeleg å sjå at dei skal få på plass noko til skulestart 2015, seier leiar Wanda Voldner.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...