Heim Nyhende Aukar talet på nynorske lettlesbøker

Aukar talet på nynorske lettlesbøker

Samlaget er klar med storsatsinga si på nynorske lettlesbøker.

 

Nye tal frå Norsk Barnebokinstitutt viser at det blei gjeve ut 53 nynorske barnebøker i 2014 – av 892 barnebøker totalt i 2014. Særleg låge tal har det vore for talet på lettlesbøker.

LES SAKA:– For få barnebøker på nynorsk

Men no skjer det noko. Talet skal aukast med 32 prosent.

– Fram til no har det ikkje eksistert ein heilskapleg lettlesserie på nynorsk, og få lettlesbøker på nynorsk i det heile tatt. No er dei første bøkene tolv bøkene i Leseland-serien lansert, seier Bente Lothe Orheim, som er forlagsredaktør for barnebøker ved Det norske Samlaget.

Desse første tolv bøkene gjer at talet på lettlesbøker på nynorsk, som er i sal, aukar med heile 32 prosent.

– Lese- og skrivedugleik er grunnleggande for å kunne delta i samfunnet og demokratiet, og det er ein demokratisk rett å ha tilgang til litteratur på eige mål, understrekar Orheim.

– Korleis har de gått fram når de har laga Leseland-bøkene?

– Dette er eit prosjekt vi har arbeidd med i lang tid. Me har gjort ei stor undersøking med formidlarar, leseforskarar, skule og bibliotek for å kunne utvikle best mogleg lettlesbøker.  I resultata frå undersøkinga kom det mellom anna fram at inndeling i nivå etter alder ikkje var ønskjeleg, sidan ein uavhengig av alder kan ha ulikt lesenivå. Difor er Leseland-bøkene nivåinndelt med utgangspunkt i leseferdigheiter. Av undersøkinga veit me til dømes også at det er ønskjeleg at bøkene bør vere med harde permar, ikkje hefta.  

LES OGSÅ: Digital storsatsing i Samlaget

– Når det gjeld sjølve bokproduksjonen, såg vi først til utlandet, til anerkjente forlag som har hatt stor suksess med sine lettlesbøker. Av bøkene som er ute no, er nokre omsette og nokre utvikla av norske forfattarar og illustratørar. Det er viktig at lesarane også kan møte ein gjenkjenneleg norsk kvardag i Leseland-bøkene.

– Kjem det fleire Leseland-bøker frå dykk i den nærmaste framtida?

– Dei komande åra vil det det kome mellom 10–15 nye Leseland-bøker i året. Målet er å skape ein bank av lettlesbøker på nynorsk. Slik at alle skal kunne finne si bok, på sitt ferdigheitsnivå og med eit tema som engasjerer.

– Korleis har responsen vore?

– Svært positiv! Det er mange som har venta på desse bøkene. Lettlesbøker ligg på utlånstoppen i bibliotek over heile landet, og formidlarane – særleg i dei nynorske kjerneområda har ønskt å ha fleire nynorske lettlesbøker å tilby.

Få nyhendebrev med siste boknytt her!

– Bøkene kjem parallelt i ein Leseland-app – har de høyrt noko om korleis ungane tar i mot appane?

– Leseland-appen fekk i fjor Gullboken for «Årets utgjeving», der det i grunngjevinga mellom anna blir sagt at «Barn som skal lære å lese på nynorsk har med dette fått sitt første heilskaplege tilbod.». Dette er ein bransjepris, så me er veldig spente på å få fleire tilbakemeldingar frå lesarane. Difor skal me ha to testklasser for både papirbøker og Leseland-appen i Førde, og få meir direkte respons frå lesarane.

LES OGSÅ:Han har skrive tidenes ungdomsroman

– Er det forskjell på korleis dei les bøker på ein skjerm og i papir?

– I Leseland-appen er det ulike lesemodi. Ein kan bli lest for av ei forteljarstemme, ein kan bla seg gjennom boka utan lyd, og me har også ein karaokefunksjon – «Les med meg» – der lesehastigheita er saktare, og kvart ord blir markert på skjermen når det blir sagt av forteljarstemma. Så ein kan lese bok i app på same måte som ein les papirboka, men ein har også fleire høve til å velje.

LES SISTE BOKNYTT HER!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...