Heim Nyhende Full spreiing av nynorsk litteratur

Full spreiing av nynorsk litteratur

LeLitt-festivalen i Nordhordland er i full gang, med 130 arrangement i åtte kommunar.

– Føremålet med festivalen er å vise det breie tilbodet til biblioteka, men også å setje fokus på den nynorske litteraturen, seier biblioteksjef i Osterøy, Bente Dammen.

Ho og biblioteket hennar har nett vore vert for ei figurteaterframsyning av Erna Osland si bok Sov søtt herr Spiss, som er eitt av om lag 30 arrangement som hennar bibliotek skal by på i løpet av festivalen. – Det var ei kjempefin framsyning. Og alt vi har av Osland vart utlånt etter førestellinga, smiler ho fornøgd. Neste store hending i Osterøy bibliotek er litterær lunsj med Arne Hjeltnes på fredag. Hjeltnes skal varte opp med sin romanfigur Ivar Nimme, medan Osterøy bygdekvinnelag skal stå for eit godt måltid mat.

(Meir under bildet!)

Også dei andre biblioteka i det som festivalen har vald å kalle Litteraturhusa i Nordhordland : NB8 har mykje spennande på tapetet i den veka som er att av festivalen. Sov søtt herr Spiss skal rundt til fleire bibliotek, det blir skrivekurs for vaksne, bokkafear og lesestunder. Biblioteka som er med i festivalen er i Lindås, Radøy, Fedje, Meland, Masfjorden, Austrheim, Modalen og Osterøy.

LeLitt-festivalen, som altså er ein lese- og litteraturfestival, markerer også avslutninga av prosjektet Nye tider – NyNorsk. Dammen har vore prosjektleiar i dei snart tre åra prosjektet har gått. Nye tider – NyNorsk er eit pilotprosjekt utvikla i samarbeid mellom biblioteka i Nordhordland og LNK, og Dammen har tru på at mange av tiltaka som har føregått desse tre åra kan setje varige spor etter seg. Mellom anna er ho svært nøgd med at biblioteka i dei åtte kommunane har kunne samla seg to gonger i året for å gå gjennom den nyaste nynorske litteraturen for vaksne og barn. Dette har vore så verdifullt for biblioteka at Dammen er sikker på at dei ønskjer å halde fram med det. Då kan hende med litteratur på båe målformer, vel og merke.

Prosjektet skal evaluerast når festivalen er ferdig og dei tilsette har fått tid til å la festivitasen søkke inn.

Bamsestol

Meir om LeLittfestivalen finst på www.mittnordhordland.no

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...