Heim Nyhende – Fylkesgrenser skal ikkje hindre samanslåingar

– Fylkesgrenser skal ikkje hindre samanslåingar

Fylkesgrenser skal ikkje stå i vegen for kommunar som vil slå seg saman, lova kommunalministeren då han måndag møtte ordførarane i Volda, Ørsta, Hornindal og Stryn.

 

Måndag møtte dei fire vestlandsordførarane kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mellom anna for å få avklara kva som skjer dersom kommunar på kvar si side av ei fylkesgrense slår seg saman.

– Bakgrunnen i dette tilfellet er fylkesgrensene mellom Ørsta og Volda, Hornindal og Stryn, men det er også svært mange andre grenser, knytte til dømes til helseføretak, vegvesen og andre statlege og regionale ordningar. Vi var spente på korleis vi skulle takle dette, seier Volda-ordførar Jørgen Amdam (Ap).

Kan tape pengar

Beskjeden frå statsråden er at kommunane skal jobbe vidare med sine prosessar, og rette seg mot kommunaldepartementet for å få avklart slike problemstillingar når dei dukkar opp.

– Sanner presiserte at fylkesgrensene ikkje skal vere til hinder, seier Amdam.

Økonomi kom også opp som tema under møtet. Med forslaga til endringar i inntektssystemet for kommunane som Sanner har kome med, vil både Volda og dei fire kommunane samla kunne tape store summar, ifølgje Amdam.

– Volda kjem uheldig ut, og vil kunne tape åtte millionar i året. Samla kan dei fire kommunane tape opp mot tjue millionar i året, seier Volda-ordføraren.

Møte om reforma

I Stryn og Hornindal er det arbeidd med ein intensjonsavtale om samanslåing mellom dei to, men kommunane opnar òg for samarbeid med Volda og Ørsta.

Denne veka samlar kommunestyra i Ørsta og Volda seg til prosessmøte om kommunereforma, der ordførarane i Hornindal og Stryn også er inviterte. Volda-ordføraren er open for at ei eventuell samanslåing også kan gjelde nordfjordkommunane.

– Dette må sjølvsagt avgjerast i kommunestyret, men eg forventar at det vil kome ei avklaring i forhold til desse to kommunane etter fellesmøtet med Ørsta, og eg forventar også at ein vil starte drøftinga med Hornindal og Stryn ganske umiddelbart etter dette, uttaler han til NRK.no.

Ørsta-ordførar Stein Aam (Sp) held litt meir igjen.

– Vi har vedteke at vi skal greie ut eit samarbeid med Volda og eventuelt andre kommunar, men vi ser først og fremst på samarbeidet Volda/Ørsta og så får vi vurdere Hornindal og Stryn etter det, seier Aam til NRK. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...