Heim Nyhende Geitesenter til 20 millionar

Geitesenter til 20 millionar

I Aurland planlegg dei eit senter som skal fremje geitenæringa i Noreg.

Senteret, som nå er inne i sluttfasen av forprosjektet, er tenkt lokalisert til Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Alt i 2009 starta arbeidet mot det som skal bli eit opplevingssenter som skal fremje geitenæringa i landet gjennom informasjon om geitehald og spennande opplevingar.

– Utforminga har vore ei utfordring i planprosessen, særleg det å få til ein god kombinasjon mellom opplevingsperspektivet for publikum og tilrettelegging for eit trygt og sunt dyrehald, seier prosjektleiar Arve Tokvam til Sogn Avis.

Han viser til at bygget er tenkt sett saman av to hovudelement. Den eine skal innehalda formidlingsdelen, der ein sentral del også vil vera å profilere dei aktive geitemiljøa både i nærområdet og elles, som ein vegvisar for folk til å få oppleva geitehald på nært hald ute på stølane og i kulturlandskapet. Det skal òg vere utstillingar om geitehald, både i fortid og nåtid, i tillegg til filmrom og auditorium, kafeteria og butikk.

I tillegg kjem fjøsdelen, der dei vitjande skal få oppleve geiter på nært hald, men ikkje gjennom direkte kontakt med alle dyra i senteret. – På grunn av smittefare er det strenge reglar som må følgjast, seier Tokvam.

Han fortel at arbeidet med planane for eit Norsk Geitesenter i Aurland, har vore gjort ut frå tankar om å få til eit samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) omkring både utvikling og drift av senteret.

Det er ennå ikkje etablert eit formelt samarbeidsprosjekt mellom Norsk Geitesenter og SJH/Sogn og Fjordane fylkeskommune, fortel Sogn Avis,  men det ligg eit ønske om å få dette til. Det er også Sogn og Fjordane fylkeskommune som er tomteeigar der senteret er tenkt plassert.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...