Heim Nyhende Hadsel Høyre vil ha bort nynorsk

Hadsel Høyre vil ha bort nynorsk

Hadsel Høyre vil ha bort obligatorisk nynorskundervising i Hadsel kommune i Nordland.

– Hadsel Høyre har ei klar oppfatning om at nynorsk ikkje skal vere obligatorisk undervising i skulen. Vi tar derfor opp spørsmålet i skulestyret med det aller første, skriv Ivar Fredriksen i Hadsel Høyre i eit debattinnlegg i Vesteraalens Avis.

Fredriksen er medlem av kommunestyret, nestleiar i Hadsel Høyre og leiar for kommunen sitt utval for oppvekst og undervising.

– Vidare vil vi i løpet av våren fremje forslag i kommunestyret om at Hadsel kommune skal søkje Utdanningsdirektoratet om å få setje i verk forsøk med valfri sidemålsopplæring i kommunen, skriv Høgre-politikaren vidare.

– Dei elevane som ikkje ønskjer å ha nynorsk, uavhengig av grunn, skal sleppe. For desse elevane vil dei frigjevne time- og undervisingsressursane nyttast til meir ordinær norskundervising, for å styrke basisferdigheitene, held han fram.

Fredriksen peikar på at det overordna målet til Hadsel Høyre er at alle ungdommar som går ut av grunnskulane i Hadsel skal kunne meistre norsk bokmål, lese og skrive, på eit godt nivå.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...