Heim Nyhende Gir ut barnebok

Gir ut barnebok

Ungdomsbedrifta Froskeprinsen har laga barnebok om miljøvern.

Den digitale barneboka heiter Froskeprinsen på reise. Ho er laga av ei ungdomsbedrift med 11 tilsette frå studiespesialisering med formgjeving på Mo og Jølster vidaregåande skule.

– Boka handlar om Froskeprinsen, som reiser ut i verda for å møte vennene sine. Vennene har vore ute for mange katastrofar på grunn av miljøet, og no må dei ordne opp, forklarar kundeansvarleg Karoline Vie.

Froskeprinsen er ei digital bok med lyd, bilete og litt tekst, som kan spelast av i DVD-spelar eller på PC. Bedrifta hadde litt erfaring med illustrasjon før dei sette i gong, men ikkje så mykje kunnskap om tekstformidling.

– Vi har hatt Janne Karin Støylen frå Nynorsksenteret med oss som mentor. I tillegg har vi hatt besøk av illustratøren Anna Angelshaug, og vi har hatt hjelp av lærarane våre, seier Vie.

Boka er no lagd ut for sal på bedrifta si eiga heimesida og i ein leikebutikk i Førde. Vie håper dessutan at dei snart skal ha ein avtale på plass med Statoil og Coop lokalt. Karoline Vie fortel at det har vore ein lang og lærerik prosess å gje ut ei bok.

– Det er mykje arbeid å gje ut bok, og vi har gjort alt sjølv, seier ho. Arbeidet har lønt seg. Nyleg fekk Froskeprinsen UB førstepris for beste produkt på fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Sogndal. I tillegg vart dei nest best i klassen for design. Det var ei fin oppleving, seier Vie.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...