Heim Nyhende Glad for nye tonar frå Kleppa

Glad for nye tonar frå Kleppa

Bruk av offentleg privat samarbeid (OPS-modellen), vil gjera det lettare å nå måla i Nasjonal transportplan, meiner konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke.

Han er glad for signala frå samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) måndag om at ho ønskjer forslag frå næringslivet om investeringar i bygging av veg og jernbane.

Ønskjer meir OPS

I Noreg blir bygging av veg og jernbane hovudsakleg finansiert gjennom offentlege løyvingar og bompengar, men Kleppa er open for å diskutere såkalla offentleg privat samarbeid (OPS).

– Det er utruleg positivt. Eg trur OPS er instrumentet som vil gjera det mogleg å nå måla i Nasjonal transportplan, seier Venold til NTB.

Hans ønske er at regjeringa opnar for OPS også når det gjeld bygging av offentlege bygningar i tillegg til vegar, melder Nynorsk Pressekontor.

Fått meir ansvar

Også Kommunenes Sentralforbund ønskjer å finne nye metodar for vegfinansiering.

– Det er udelt positivt at samferdsleministeren no opnar for fleire finansieringsmulegheiter, seier KS-direktør for interessepolitikk, Helge Eide til NTB/Kommunal Rapport.no.

Han peiker på at fylka og kommunane har overtatt ansvaret for fleire vegar frå staten,  og seier at Jernbaneverket, Statens vegvesen og fylka og regionane må få større fridom når dei skal løyse oppgåvene knytte til veg og jernbane.

– Investeringar må kunne finansierast ved ein kombinasjon av eigne midlar og naudsynte låneopptak, seier Eide, som tar til orde for ordningar kor staten låner ut pengar til slike investeringar samstundes som vegeigarane kan hente inn midlar frå marknaden.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...