Heim Nyhende Glede over nynorsk teater i Bergen sentrum

Glede over nynorsk teater i Bergen sentrum

– Eg er glad for at vi får eit nynorsk teater i Bergen sentrum, seier fylkesordførar Tom-Christer Nilsen etter at Hordaland fylkesting gjev tilslutnad til at Hordaland teater kan flytte frå Stend til Logen teater.

 

Fylkestinget bed om at høvet for fylkeskommunal lånegaranti til prosjektet blir utgreid. Fylkeskommunen må og følgje opp staten i høve auka finansiering av Hordaland teater knytt til ny lokalisering.

Fylkesrådmannen har fått i oppdrag å kome tilbake til driftstilskot i samband med budsjettarbeidet, melder Hordaland.no.

I sluttfasen
Hordaland teater har gjennom fleire år jobba målretta for å etablere seg i Bergen sentrum.

Teateret er no i sluttfasen med å forhandle fram ein langtids avtale med Selskabet Den Gode Hensigt om leige av Logen. Hordaland teater ser Logen som ei svært attraktiv lokalisering.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...