Heim Nyhende Glede over nynorsk teater i Bergen sentrum

Glede over nynorsk teater i Bergen sentrum

– Eg er glad for at vi får eit nynorsk teater i Bergen sentrum, seier fylkesordførar Tom-Christer Nilsen etter at Hordaland fylkesting gjev tilslutnad til at Hordaland teater kan flytte frå Stend til Logen teater.

 

Fylkestinget bed om at høvet for fylkeskommunal lånegaranti til prosjektet blir utgreid. Fylkeskommunen må og følgje opp staten i høve auka finansiering av Hordaland teater knytt til ny lokalisering.

Fylkesrådmannen har fått i oppdrag å kome tilbake til driftstilskot i samband med budsjettarbeidet, melder Hordaland.no.

I sluttfasen
Hordaland teater har gjennom fleire år jobba målretta for å etablere seg i Bergen sentrum.

Teateret er no i sluttfasen med å forhandle fram ein langtids avtale med Selskabet Den Gode Hensigt om leige av Logen. Hordaland teater ser Logen som ei svært attraktiv lokalisering.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...