Heim Nyhende Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

Gratis boktips til nettsidene til bibliotek og skular

No kan du få siste bokmeldingar, bokomtalar og forfattarintervju frå Lesedigg.no direkte inn på nettsidene til biblioteket eller skulen din.

I juni opna den nye nynorske tenesta Lesedigg.no. Målet med Lesedigg.no er få fleire barn til å lesa – og hjelpa dei å finna bøker som passar for dei.

Med hjelp av emojiar og mange andre søkefunksjonar, lar Lesedigg.no brukarane søka seg fram til bøker som passar akkurat for dei.

På Lesedigg finn du bokomtalar, bokmeldingar, forfattarintervju og aktivitetar tilpassa barnetrinnet. Vedlagt finn du gratis Lesedigg-bokmerke til utdeling til barn og unge.

Gratis til nettsida til biblioteket

Lesedigg er gratis for alle bibliotek å bruka. Lesedigg er laga slik at innhaldet lett kan integrerast på nettsidene til folkebibliotek, skulebibliotek og andre nettstader.

Her kan du lesa meir om korleis biblioteket ditt kan gjera dette på ein enkel måte!

Me håpar at biblioteket ditt har lyst til å leggja Lesedigg på nettsidene dykkar – slik at lånarane dykkar kan søka seg fram til fleire gode bøker for barn og unge.

Og har du lyst til å leggja ein nyhendeboks eller siste bokmeldingar frå Framtida.no på nettsida di, så kan du lesa meir om det her! Nyhende- og debattavisa for unge melder bøker for ungdom og vaksne.

Om samarbeidet

Lesedigg er utvikla av Nynorsk kultursentrum, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune og Landssamanslutninga av nynorskkommunar ved Framtida Junior.

Nasjonalbiblioteket og Bergesenstiftelsen har støtta utviklinga av Lesedigg. Lesedigg blir drifta av Framtida Junior.

Nettstaden deira hadde over 137.000 brukarar i fjor. Fleire barn, lærarar og bibliotekarar har kome med tilbakemeldingar undervegs i utviklingsprosessen.

Utover hausten vil det koma endå fleire bøker og anna innhald på Lesedigg.

Viss du har innspel eller ønskjer å bidra til Lesedigg, så er det berre til å ta kontakt med  svein @ framtida.no!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...