Heim Nyhende Gründerar på elektroniske tavler

Gründerar på elektroniske tavler

Det finst mange elektroniske tavler rundt om i norske klasserom, men lite programvare til å fylle tavlene med.

Det gjorde dei to lærarane Sigrid Lillebråten og Eir Husby så frustrerte at dei bestemte seg for å ta skeia i eiga hand. No har dei fått utvikla kunnskapsbilete for elektroniske tavler til grunnskule, vidaregåande og vaksenopplæring, og firmaet deira har vakse frå to til fem tilsette på eitt år.

– Som nyutdanna lærarar sakna vi begge godt faginnhald tilpassa den nye teknologien. I 2010 drog vi til BETT i London, ei teknologimesse for utdanningssystemet. Her fekk vi stadfesta at skuleverket heng etter den teknologiske utviklinga.

Lite å finne

I Noreg har om lag 70 prosent av skulane elektroniske tavler – eller interaktive tavler som dei også blir kalla. Infrastrukturen er på plass, men læraren har ein stor jobb med å tilpasse undervisningsopplegga til teknologien, forklarar Lillebråten. Som lærarar måtte dei bruke powerpoint- og pdf-presentasjonar, og det var lite som var laga spesielt for tavlene.

– Det var eit stort behov og ein stor marknad, seier Lillebråten.

I september starta ho og Husby firmaet Soleis som lagar undervisningsopplegg til bruk på elektroniske tavler.

– Vi lagar kunnskapsbilete som er knytte opp mot kompetansemåla i Kunnskapsløftet, den gjeldande læreplanen for grunnskulen og til spor 1, 2 og 3 i vaksenopplæringa, fortel ho. Kunnskapsbileta tek opp ulike fagtema. Vår eigen kjernekompetanse er humaniora, og vi samarbeider med eit firma i Ungarn om realfaga.

Idealistar

Kunnskapsbileta er meint først og fremst for læraren, til tavleundervisning. Dei er tilrettelagde for trykkfunksjonar, men kan også fungere på ein pc.

– Førebels har vi ikkje ein enorm kvantitet. Men vi dekkjer spor 1 og 2 i vaksenopplæringa, og vi har mykje for grunnskulen, samt noko for realfag i vidaregåande.

Kunnskapsbileta finst på fleire språk, ikkje berre norsk. For Soleis har det dessutan vore svært viktig å få dette tilbodet på nynorsk.

– Vi er ihuga nynorskbrukarar, båe to, og vi bestemte oss heilt i starten for at målformene skal vere jamstelte hjå oss, seier Lillebråten. – Erfaringa vår er at jo meir teknisk innretta noko er, jo mindre er sjansen for at det finst innhald til det på nynorsk.

Det er uheldig for nynorsken, meiner dei, og Soleis har ønskt å gjere sitt for å betre situasjonen.

– Det er mykje idealisme inne i biletet. Det hadde heilt sikkert vore lettare å berre kjøre på med bokmål.

Pilotar

Utfordringa no er å få skulane til å ta kunnskapsbileta i bruk, og der har Soleis vore heldige og fått Oslo kommune og Smedstua vaksenopplæring med som pilotskular. Det har vore eit givande samarbeid, og vi vil gjerne ha fleire pilotskular, seier Lillebråten.

Bedrifta Soleis tel no fem tilsette, den femte vart tilsett nøyaktig på dagen då bedrifta fylte eitt år. Hovudkontoret deira ligg i Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

– Og så har vi distriktskontor i Oslo.

 

Førre artikkelMobiliserer motstand
Neste artikkelFestspel med song

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Språksjov-Linda vedgår: – Mange vil gjerne inn i skåpet mitt

Dette er det andre intervjuet i årets sommarserie. Mykje moro og mange bilete av den fargerike vossingen og sjefen for den populære...

Guri Vesaas får Storegutprisen under Litteraturdagane 2022

På Litteraturdagane i Vinje blir tidlegare redaktør i Det Norske Samlaget, Guri Vesaas, heidra med Storegutprisen. Ho får prisen spesielt for den...

Rekordtal for nynorskinnhald i Store norske leksikon

I over 100 år var Store norske leksikon (SNL) nesten berre på bokmål. Men etter at SNL og Nynorsk kultursentrum gjekk saman...

Miljøstøtte frå Vestland til Framtida Junior

Framtida Junior vil laga til miljøjournalistkurs for barn og unge fleire stader i Vestland no i haust, og gje ut ei miljøutgåve...