Heim Nyhende Gründerar på elektroniske tavler

Gründerar på elektroniske tavler

Det finst mange elektroniske tavler rundt om i norske klasserom, men lite programvare til å fylle tavlene med.

Det gjorde dei to lærarane Sigrid Lillebråten og Eir Husby så frustrerte at dei bestemte seg for å ta skeia i eiga hand. No har dei fått utvikla kunnskapsbilete for elektroniske tavler til grunnskule, vidaregåande og vaksenopplæring, og firmaet deira har vakse frå to til fem tilsette på eitt år.

– Som nyutdanna lærarar sakna vi begge godt faginnhald tilpassa den nye teknologien. I 2010 drog vi til BETT i London, ei teknologimesse for utdanningssystemet. Her fekk vi stadfesta at skuleverket heng etter den teknologiske utviklinga.

Lite å finne

I Noreg har om lag 70 prosent av skulane elektroniske tavler – eller interaktive tavler som dei også blir kalla. Infrastrukturen er på plass, men læraren har ein stor jobb med å tilpasse undervisningsopplegga til teknologien, forklarar Lillebråten. Som lærarar måtte dei bruke powerpoint- og pdf-presentasjonar, og det var lite som var laga spesielt for tavlene.

– Det var eit stort behov og ein stor marknad, seier Lillebråten.

I september starta ho og Husby firmaet Soleis som lagar undervisningsopplegg til bruk på elektroniske tavler.

– Vi lagar kunnskapsbilete som er knytte opp mot kompetansemåla i Kunnskapsløftet, den gjeldande læreplanen for grunnskulen og til spor 1, 2 og 3 i vaksenopplæringa, fortel ho. Kunnskapsbileta tek opp ulike fagtema. Vår eigen kjernekompetanse er humaniora, og vi samarbeider med eit firma i Ungarn om realfaga.

Idealistar

Kunnskapsbileta er meint først og fremst for læraren, til tavleundervisning. Dei er tilrettelagde for trykkfunksjonar, men kan også fungere på ein pc.

– Førebels har vi ikkje ein enorm kvantitet. Men vi dekkjer spor 1 og 2 i vaksenopplæringa, og vi har mykje for grunnskulen, samt noko for realfag i vidaregåande.

Kunnskapsbileta finst på fleire språk, ikkje berre norsk. For Soleis har det dessutan vore svært viktig å få dette tilbodet på nynorsk.

– Vi er ihuga nynorskbrukarar, båe to, og vi bestemte oss heilt i starten for at målformene skal vere jamstelte hjå oss, seier Lillebråten. – Erfaringa vår er at jo meir teknisk innretta noko er, jo mindre er sjansen for at det finst innhald til det på nynorsk.

Det er uheldig for nynorsken, meiner dei, og Soleis har ønskt å gjere sitt for å betre situasjonen.

– Det er mykje idealisme inne i biletet. Det hadde heilt sikkert vore lettare å berre kjøre på med bokmål.

Pilotar

Utfordringa no er å få skulane til å ta kunnskapsbileta i bruk, og der har Soleis vore heldige og fått Oslo kommune og Smedstua vaksenopplæring med som pilotskular. Det har vore eit givande samarbeid, og vi vil gjerne ha fleire pilotskular, seier Lillebråten.

Bedrifta Soleis tel no fem tilsette, den femte vart tilsett nøyaktig på dagen då bedrifta fylte eitt år. Hovudkontoret deira ligg i Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

– Og så har vi distriktskontor i Oslo.

 

Førre artikkelMobiliserer motstand
Neste artikkelFestspel med song

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...