Heim Nyhende Har dårlege norskkunnskapar

Har dårlege norskkunnskapar

Meir enn tre av fire innvandrarbarn i Oslo er fødde i Noreg. Fleirtalet av dei klarer ikkje å følgje ein vanleg skuletime på norsk, og mange må ha spesialtilpassa undervisning.

Årsaka er at dei kan så dårleg norsk når dei byrjar på skulen at dei ikkje klarer å følgje ein vanleg klassetime. Førre skuleår gjaldt dette 13.000 barn, viser tal frå Utdanningsdirektoratet.

– Dei har ofte mangel på ord. Ordforrådet er prega av kvardagen til elevane, enten det dei pratar heime eller det dei tilfeldig høyrer andre stader dersom dei ikkje snakkar norsk heime, seier assisterande rektor Astrid Madsen på Mortensrud skole til NRK.

Samtidig viser tal NRK har fått tilgang til at minoritetselevar er i fleirtal på ein stor del av grunnskulane i Oslo. Ved 58 av Oslos 138 grunnskular utgjer minoritetselevar meir enn halvparten av elevane. Ved 24 av desse utgjer minoritetselevane meir enn to av tre elevar. (©NPK)

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...