Heim Nyhende Førstevalget.no i gong i dag

Førstevalget.no i gong i dag

I dag klokka 9 gjekk Mot til å meina-kampanjen Førstevalget.no “live” for første gong. Etter dei tragiske hendingane 22. juli er ennå ikkje alt på plass frå ungdomspartia si side, men ungdommar under 26 år kan frå i dag av gå inn og stemme på kandidatane og partia dei ønskjer.

Elise Heng Steen og Elise Løland i kjernegruppa Mot til å meina har saman med ideentreprenøren Melvær & Lien utarbeidd Førstevalget.no. Dette er ein Facebook-basert kampanje som skal få fleire ungdommar til å røyste.

– Vi må gjere det å røyste til ein vane tidleg, og då nyttar det ikkje å bruke tradisjonelle reklamekampanjar, sa Elise Heng Steen under presentasjonen av kampanjen Førstevalget.no på Mot til å meina-konferansen i Oslo i vår.

Førstevalget.no er basert på Facebook. Ein stad der 70 prosent av dei norske ungdommane i målgruppa for kampanjen er.

– Vi må bruke Facebook til noko positivt. Informasjon spreier seg lett på facebook gjennom lenkjer lagt ut av venner, sa Elise Løland i Oslo.

– Vi stoler meir på vennene våre enn på reklamekampanjar, la Elise Heng Steen til.

Sjølv om Førstevalget.no nå er oppe og går, manglar det litt informasjon frå ungdomspartia si side.

– Det er ein del som gjenstår, på grunn av det som skjedde i Oslo, fortel Silje Herget, som er tekstforfattar og rådgjevar i Melvær & Lien.

Om ei veke skal det meste vere på plass. Herget trur Førstevalget.no kjem til å fylle ei viktig rolle i valkampen.

– Ungdommane har vore veldig positive til dette, og eg er overtydd om at kampanjen kjem til å spreie seg, spesielt nå på grunn av det avlyste skulevalet. Det blir spennande å sjå kva parti som gjer det best, slår Herget fast.

– Vi har ei avtale med Startsiden om å få vise topp 10-plasseringa frå Førstevalget.no på Framtida.no, kan ho vidare fortelje. – Vi skal prøve å vere synlege i fleire kanalar. Nå er alt opp til ungdomspartia og ungdommane sjølve. Det er dei som skal vere med og spreie dette.

Førstevalget.no kan ungdommane finne sin kommune og sine kandidatar,finne ut kva parti som passar dei best ved å ta ein partitest, stemme sjølve og sjekke korleis dei ulike partia og kandidatane ligg an.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...