Heim Nyhende Hareides nei til kommunetvang får Vedum til å juble

Hareides nei til kommunetvang får Vedum til å juble

KrF påfører regjeringa eit nederlag i kommunereforma når partiet seier ja til at Leka og Bindal likevel ikkje må tvingast saman med Vikna og Nærøy.

 

– Dette er ein viktig prinsippsiger. Det er ikkje lenger fleirtal på Stortinget for å bruka tvang i kommunereforma. Tvangstankane til regjeringa har no fått ein nådestøyt, seier Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han er svært glad for avklaringa frå KrF tysdag, som han meiner gjev kommunane arbeidsro.

– Vi skulle helst ha sett at alle vedtaka om tvang blei gjort om, men dette er sjølvsagt kjempegledeleg for Leka og Bindal, seier han.

Reversering

Regjeringa tvinga opphavleg Leka kommune i Nord-Trøndelag og Bindal på Helgeland i Nordland til å slå seg saman med dei nordtrønderske kommunane Vikna og Nærøy.

Når KrF no meiner at dei to første må få halda fram som før, sikrar partiet fleirtal i Stortinget for at akkurat desse småkommunane får høve til å be om reversering, skriv Aftenposten.

Stortinget vedtok 8. juni at i alt 15 kommunar skal tvingast til samanslåing. Det var likevel berre Leka og Bindal som var sikre på at dei ville be om reversering viss dei skulle få høve til dette etter valet.

Resten står

Saka er aktualisert av eit Sp-forslag som opnar for at tvangskommunar som ønskjer reversering skulle få lov til det. Ap, SV og Raudt har tidlegare gjort det klart at dei vil støtta forslaget, og no sørgjer altså KrF for fleirtal for omgjering for to av i alt 15 kommunar som er omfatta av tvang.

Reint formelt må Leka og Bindal be om at tvangsvedtaket blir gjort om og så må eit fleirtal i stortingssalen seia ja. Både Leka og Bindal har tidlegare vore heilt tydelege på at dei vil be om reversering, skriv Aftenposten.

Ifølgje avisa opnar KrF også for at samanslåinga av Sandnes og Forsand kan gjerast om – sjølv om dette ikkje blei gjort ved tvang. Bakgrunnen er at det i Forsand har blitt politisk fleirtal mot den frivillige samanslåinga i etterkant av stortingsvedtaket i juni.

Stoppar ikkje Viken

KrF kunne også ha stoppa den nye storregionen Viken, men slik blir det ikkje. Dermed går det mot samanslåing av Buskerud, Akershus og Østfold.

Viken blei vedteke at Stortinget før sommaren, men opposisjonen ønskte omkamp om samanslåinga og har fridd til KrF. Partiet vender derimot tommelen ned for forslaget, stadfestar kommunalpolitisk talsperson i KrF Torhild Brandsdal overfor Aftenposten.

Partiet viser til at ein «i respekt» for semje mellom partia tidlegare i år om regionreforma ikkje vil fremja eller stemma (for) nokon reverseringar eller endring av den nye fylkesstrukturen som Stortinget vedtok 8. juni 2017, skriv avisa.

I merknadene strekar KrF derimot under at dei nye regionane må få fleire oppgåver når dei er klare i 2020. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...