Heim Nyhende Sikrar framtida til LNK med millionløft for nynorsken

Sikrar framtida til LNK med millionløft for nynorsken

Nynorskjubel for budsjettforliket.

Venstre og KrF har blitt samde med regjeringspartia om eit løft for nynorsken i forhandlingane om nytt statsbudsjett.

Magne Aasbrenn i Mållaget. Foto: Noregs Mållag.

– Noregs Mållag er veldig glade for dei auka løyvingane til både oss, Det Norske Samlaget og mange andre gode tiltak. Det viktigaste er likevel at løyvinga til Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) er på plass, og sikrar gode nynorsktiltak for barn og unge, som Framtida, Framtida junior og Pirion, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag i ei pressemelding.

Takkar KrF og Venstre spesielt

Magne Aasbrenn vil spesielt peika på Terje Breivik i Venstre og Tore Storehaug i KrF:

– Nynorskbrukarane har mange vener på Stortinget. Dette er to av dei viktigaste. Dei veit å prioritere nynorskspørsmål også når ein må prioritere hardt.

Tore Storehaug (KrF) er glad for å sikra eit løft for nynorsken. Foto: Privat

LNK får ei påplussing på 1,2 millionar, Noregs Mållag får 1,1 million ekstra, Vinje-senteret får 1,6 millionar, produksjonstilskotet til aviser aukar med 5 millionar, Hordaland Teater får 1 million ekstra og Det Norske Samlaget får ei løyving som ligg éin million over regjeringas opphavlege utkast.

– Eg er veldig fornøgd med at vi leverer desse postane. Budsjettforliket sine nynorskpostar er kanskje ikkje dei største, men dei betyr mykje og gir mykje godt språk for kvar krone! skriv Tore Storehaug (KrF) i ein sms til Framtida.no.

Sikra støtta

Dagleg leiar i Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Vidar Høviskeland, er letta og glad over at støtta held fram utan kutt. Han er òg glad for at heile støtta vil koma frå Kulturdepartementet, slik ho gjorde for fire år sidan.

– Løyvinga hjelper oss i å gjera jobben vår for å fremja nynorsk språk og kultur i offentleg verksemd og i dei populære tilboda våre for barn og unge, understrekar Vidar Høviskeland.

Han er glad for at Venstre og KrF saman med gode nynorskfolk innanfor regjeringspartia har vore med på å løfta fleire nynorskorganisasjonar.

Helge André Njåstad (Frp) skriv i ein sms til Framtida.no at det er veldig hyggeleg å bidra til ei løysing for LNK i år også. I sist stortingsperiode var han sentral for å få sikra framleis støtte til LNK gjennom Kommunalkomiteen på Stortinet.

– Eg er veldig glad for at det vart funne rom til desse organisasjonane og institusjonane som bidrar med ein forskjell for å fremja nynorsk på eit breitt grunnlag. Dette gjev grunnlag for at vi kan jobba for at det nynorske målet vil ha ein viktig plass i framtida, seier Liv Kari Eskeland (H) til Framtida.no.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...