Heim Nyhende Helse Fonna må bli betre i nynorsk

Helse Fonna må bli betre i nynorsk

Helse Fonna sender ut informasjon på bokmål, men lovar bot og betring etter tilsnakk frå Språkrådet. Det skulle berre mangla, skriv Sunnhordland på leiarplass.

 

– Dei fleste kommunane i helseføretaket sitt nedslagsfelt er nynorskkommunar. Blant dei som reagerer er Velaug Byrkjeland, som sjølv jobbar på Stord sjukehus, og som i lang tid har irritert seg på at Helse Fonna sender ut informasjon til alle pasientar på bokmål. Grunnen er at det blei innført eit felles system med bokmålsmalar i helseføretaket. Helse Fonna, som er ein del av Helse Vest, er forplikta til å bruka nynorsk sidan brorparten av kommunane i regionen nyttar nynorsk som målform, skriv Sunnhordland.

Etter fleire interne rundar hamnar saka hjå Språkrådet. Resultatet er at Språkrådet no ventar at Helse Fonna går gjennom rutinene for målbruk for å sikre at reglane blir følgde i framtida.

– Dette er slett ikkje noka ny problemstilling. Me høyrer stadig vekk om offentlege føretak som får seg ein språksmekk. Det er på sin plass. No må også politiet skjerpa seg. Og det er slett ikkje alltid departementa, som skal syta for at lovar og reglar vert haldne, klarar å overhalda mållova. Då kan ein kanskje ikkje forventa at andre klarar det. Våren 2010 sende nynorskkommunen Fjell på Sotra 13 brev til ulike departement. Alle svar var på bokmål, skriv lokalavisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...