Heim Nyhende Helse Fonna må bli betre i nynorsk

Helse Fonna må bli betre i nynorsk

Helse Fonna sender ut informasjon på bokmål, men lovar bot og betring etter tilsnakk frå Språkrådet. Det skulle berre mangla, skriv Sunnhordland på leiarplass.

 

– Dei fleste kommunane i helseføretaket sitt nedslagsfelt er nynorskkommunar. Blant dei som reagerer er Velaug Byrkjeland, som sjølv jobbar på Stord sjukehus, og som i lang tid har irritert seg på at Helse Fonna sender ut informasjon til alle pasientar på bokmål. Grunnen er at det blei innført eit felles system med bokmålsmalar i helseføretaket. Helse Fonna, som er ein del av Helse Vest, er forplikta til å bruka nynorsk sidan brorparten av kommunane i regionen nyttar nynorsk som målform, skriv Sunnhordland.

Etter fleire interne rundar hamnar saka hjå Språkrådet. Resultatet er at Språkrådet no ventar at Helse Fonna går gjennom rutinene for målbruk for å sikre at reglane blir følgde i framtida.

– Dette er slett ikkje noka ny problemstilling. Me høyrer stadig vekk om offentlege føretak som får seg ein språksmekk. Det er på sin plass. No må også politiet skjerpa seg. Og det er slett ikkje alltid departementa, som skal syta for at lovar og reglar vert haldne, klarar å overhalda mållova. Då kan ein kanskje ikkje forventa at andre klarar det. Våren 2010 sende nynorskkommunen Fjell på Sotra 13 brev til ulike departement. Alle svar var på bokmål, skriv lokalavisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...