Heim Nyhende Helse Fonna må bli betre i nynorsk

Helse Fonna må bli betre i nynorsk

Helse Fonna sender ut informasjon på bokmål, men lovar bot og betring etter tilsnakk frå Språkrådet. Det skulle berre mangla, skriv Sunnhordland på leiarplass.

 

– Dei fleste kommunane i helseføretaket sitt nedslagsfelt er nynorskkommunar. Blant dei som reagerer er Velaug Byrkjeland, som sjølv jobbar på Stord sjukehus, og som i lang tid har irritert seg på at Helse Fonna sender ut informasjon til alle pasientar på bokmål. Grunnen er at det blei innført eit felles system med bokmålsmalar i helseføretaket. Helse Fonna, som er ein del av Helse Vest, er forplikta til å bruka nynorsk sidan brorparten av kommunane i regionen nyttar nynorsk som målform, skriv Sunnhordland.

Etter fleire interne rundar hamnar saka hjå Språkrådet. Resultatet er at Språkrådet no ventar at Helse Fonna går gjennom rutinene for målbruk for å sikre at reglane blir følgde i framtida.

– Dette er slett ikkje noka ny problemstilling. Me høyrer stadig vekk om offentlege føretak som får seg ein språksmekk. Det er på sin plass. No må også politiet skjerpa seg. Og det er slett ikkje alltid departementa, som skal syta for at lovar og reglar vert haldne, klarar å overhalda mållova. Då kan ein kanskje ikkje forventa at andre klarar det. Våren 2010 sende nynorskkommunen Fjell på Sotra 13 brev til ulike departement. Alle svar var på bokmål, skriv lokalavisa.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...