Heim Nyhende Hever barnelitteraturen

Hever barnelitteraturen


I tre dagar  samlar barnelitteraturkonferansen Maktens pluttifikasjon 400 tilhøyarar og deltakarar frå heile Norden. – Vi ønskjer synleggjere breidda i barnelitteraturen og engasjere fleire grupper, seier kunstnarisk ansvarleg Ine Marit Torsvik Bertelsen.  

Konferansen pågår i Stavanger i desse dagar, og deltakarane er frå fleire av dei gruppene Bertelsen ønskjer å treffe: Politikarar, pedagogar og foreldre, men også forfattarar, bibliotekarar og forlagsfolk.

Barnelitteratur er ein politisk sak, meiner Bertelsen. Openbart fordi politikarar er med og løyver midlar til litterturproduksjon og -formidling, men også fordi dei har makt til å reise spørsmål og problemstillingar.

– Litteratur handlar også om sensur og innkjøpsordningar, og dette er spørsmål politikarane må vere opptekne av, seier Bertelsen. Ho viser mellom anna til at Frp før jul bad kulturministeren syte for at Jan Chr. Næss’ bok om Theodor Sterk ikkje vart kjøpt inn av Norsk Kulturråd då staten ikkje bør subsidiere det han kalla partipolitiske barnebøker.

Også i Rogaland har utspelet om frå ein Frp-politikar i programkomiteen  til Maktens pluttifikasjon, om kva type litteratur barn skal utsetjast for, vekt debatt i forkant av konferansen.

Kva som løftar barnekulturen ut av det store litteraturomgrepet si slik grad at den fortener eigne konferansar og politisk engasjement, forklarar Bertelsen slik:

– Barnelitteratur er ikkje annleis enn annan litteratur, bortsett frå ein svært vesentleg ting: Den må formidlast. Det er vaksne som avgjer kva for litteratur barna skal presenterast for. Som barn må du ta det du får.

Barnelitteraturkonferansen finn stad kvart tredje år i Rogaland, og nett eit slik tidsperspektiv er viktig for å få oversyn over trendane og straumane som litteraturen lever i, seier Ine Marit Torsvik Bertelsen.

Barne- og ungdomslitteratur er også tema på Landstinget til LNK i april 2011.

Førre artikkelSpråk og litteratur i sentrum
Neste artikkelI kampen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...