Heim Nyhende Høgre-komité vil fastslå tvangssamanslåing

Høgre-komité vil fastslå tvangssamanslåing

Programkomiteen til Høgre vil fastslå at det er Stortinget, ikkje lokalsamfunna, som bestemmer om kommunar skal slåast saman.

Per i dag har ikkje partiet noko om kven som til slutt bestemmer om kommunereform i programmet sitt, men i forslaget til nytt partiprogram blir punktet om kommunesamanslåing skjerpa, skriv Dagens Næringsliv.

Programkomiteen vil legge fram at «Høgre meiner Stortinget har eit overordna ansvar for å sikre at Noreg har ein hensiktsmessig forvaltningsstruktur og i siste instans må avgjere størrelse, og talet på kommunar og regionar».

Leiar i programkomiteen til Høgre Torbjørn Røe Isaksen seier at reforma må fortsette, og at den ikkje er ferdig med 50 færre kommunar.

– Om nødvendig må Stortinget gjere vedtak om å slå saman kommunar, seier han til avisa.

Arbeidarpartiets Helga Pedersen hevdar Høgre med dette erkjenner at dei ikkje har oppnådd dei resultata som regjeringa ønskte.

– No verkar det klart at Høgre vil innføre tvang for å oppnå alle dei kommunesamanslåingane partiet eigentleg ønskjer seg. Dette står i sterk kontrast til kva Stortinget og kva fagstatsråden sjølv har sagt, nemleg at kommunereforma skal baserast på fri vilje, seier ho. (©NTB) (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...