Heim Nyhende Høgre-komité vil fastslå tvangssamanslåing

Høgre-komité vil fastslå tvangssamanslåing

Programkomiteen til Høgre vil fastslå at det er Stortinget, ikkje lokalsamfunna, som bestemmer om kommunar skal slåast saman.

Per i dag har ikkje partiet noko om kven som til slutt bestemmer om kommunereform i programmet sitt, men i forslaget til nytt partiprogram blir punktet om kommunesamanslåing skjerpa, skriv Dagens Næringsliv.

Programkomiteen vil legge fram at «Høgre meiner Stortinget har eit overordna ansvar for å sikre at Noreg har ein hensiktsmessig forvaltningsstruktur og i siste instans må avgjere størrelse, og talet på kommunar og regionar».

Leiar i programkomiteen til Høgre Torbjørn Røe Isaksen seier at reforma må fortsette, og at den ikkje er ferdig med 50 færre kommunar.

– Om nødvendig må Stortinget gjere vedtak om å slå saman kommunar, seier han til avisa.

Arbeidarpartiets Helga Pedersen hevdar Høgre med dette erkjenner at dei ikkje har oppnådd dei resultata som regjeringa ønskte.

– No verkar det klart at Høgre vil innføre tvang for å oppnå alle dei kommunesamanslåingane partiet eigentleg ønskjer seg. Dette står i sterk kontrast til kva Stortinget og kva fagstatsråden sjølv har sagt, nemleg at kommunereforma skal baserast på fri vilje, seier ho. (©NTB) (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...