Heim Nyhende Høgre-komité vil fastslå tvangssamanslåing

Høgre-komité vil fastslå tvangssamanslåing

Programkomiteen til Høgre vil fastslå at det er Stortinget, ikkje lokalsamfunna, som bestemmer om kommunar skal slåast saman.

Per i dag har ikkje partiet noko om kven som til slutt bestemmer om kommunereform i programmet sitt, men i forslaget til nytt partiprogram blir punktet om kommunesamanslåing skjerpa, skriv Dagens Næringsliv.

Programkomiteen vil legge fram at «Høgre meiner Stortinget har eit overordna ansvar for å sikre at Noreg har ein hensiktsmessig forvaltningsstruktur og i siste instans må avgjere størrelse, og talet på kommunar og regionar».

Leiar i programkomiteen til Høgre Torbjørn Røe Isaksen seier at reforma må fortsette, og at den ikkje er ferdig med 50 færre kommunar.

– Om nødvendig må Stortinget gjere vedtak om å slå saman kommunar, seier han til avisa.

Arbeidarpartiets Helga Pedersen hevdar Høgre med dette erkjenner at dei ikkje har oppnådd dei resultata som regjeringa ønskte.

– No verkar det klart at Høgre vil innføre tvang for å oppnå alle dei kommunesamanslåingane partiet eigentleg ønskjer seg. Dette står i sterk kontrast til kva Stortinget og kva fagstatsråden sjølv har sagt, nemleg at kommunereforma skal baserast på fri vilje, seier ho. (©NTB) (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...