Heim Nyhende Høgre gir opp kampen mot mållova

Høgre gir opp kampen mot mållova

Men programkomiteen står fast på å avskaffe sidemålsordninga både i ungdomsskule og i vidaregåande skule.

Ole Gunnar Krakhellen er einaste nynorskbrukar i programkomiteen. Han seier til Framtida.no at han er glad for at programkomiteen ikkje vil la det vere opp til byråkratane kva språk innbyggjarane skal få svar på.

Mållaget er òg nøgde, men undrar seg over korleis det er tenkt at byråkratar skal kunne skrive både nynorsk og bokmål i arbeidet sitt, når dei ikkje skal få opplæring i begge språka i skulen. 

LES OGSÅ: Fleirtal for meir nynorsk i Bergen

– Tvingar elevar over til bokmål
Som i gjeldande program føreslår programkomiteen å avvikle ordninga med eigen karakter og eksamen i sidemål i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen.

– Det tvingar elevar til å velje anten bokmål eller nynorsk på skulen – noko som vil legge eit rått press på nynorskungdom i eit land med eit bokmålsdominert arbeidsliv, seier Magne Aasbrenn.

Mållagsleiaren omtalar framlegget som korttenkt og skuffande populisme.

– Om Høgres framlegg skulle gå igjennom, må elevar i Sogn og Fjordane gå over til bokmål om dei skal ha håp om tilsetting på mange arbeidsplassar på Austlandet. Eit vidaregåande-vitnemål som berre viser nynorskkunnskapar, vil sende dei bakover i køen. Å fjerne sidemålsordninga er med eit pennestrøk å rive vekk nynorskkunnskapane frå majoriteten av folket, seier Magne Aasbrenn.

LES OGSÅ: Dei vil lovfesta retten til å halda på språket i ungdomsskulen

Vil halda på dialogen
Ole Gunnar Krakhellen seier til Framtida.no at han ikkje trur det vil vere mogleg å få fleirtal i partiet med på å snu om standpunktkarakter og eksamen i sidemål. Han lovar å halde fram dialogen med Noregs Mållag fram mot landsmøtet.

– Eg vil prøve å navigere innanfor det som er mogleg å få fleirtal for, seier han.

Han viser elles til at i det nye programmet står at partiet vil «sikre at vi fortsatt har to levande norske skriftspråk.» Den setninga stod ikkje der sist gong.

Det står òg at ein skal vurdere om språknormeringa for bokmål og nynorsk skal flyttast ut av Språkrådet. Det står ikkje noko om kva som skal vere alternativet.

Krakhellen kan ikkje hugse at dette har vore opp til diskusjon i programkomiteen.

Les heile førsteutkastet til Høgre-program her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...