Heim Nyhende Høgre vil stoppe E-val

Høgre vil stoppe E-val

Trond Helleland (H) i justiskomiteen på Stortinget meiner ein bør stoppe prøveordninga med E-val, skriv Aftenposten.

Kommunaldepartementet skal innføre prøveordning med elektronisk stemmegivning via heimepc’en i 2011. Departementet meiner dette kan få fleire unge til å stemme, skriv Aftenposten.

Men det betyr også at foreiningar, interesseorganisasjonar og kyrkjelydar kan setje opp ein PC i sine lokale og la folk stemme der. Utan at det er eit krav om at ingen skal sjå kva ein stemmer på, som i eit vanleg vallokale.

– Dette bryt jo mot sjølve hovudregelen.  I valhandboka frå OSSE står det svart på kvitt at «enhver stemmegivning utenfor stemmelokalet kompromitterer prinsippet om hemmelig valg», seier Helleland.

Han får støtte frå jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo.

– Skrinlegg forslaget. I alle fall den delen som går på e-val utanfor vallokala. Det kan godt hende ein kan få til ein elektronisk ordning innafor. Men dette handlar om grunnleggande tillit til valsystemet i Noreg, seier Smith til Aftenposten.  

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...