Heim Nyhende Høgre vil stoppe E-val

Høgre vil stoppe E-val

Trond Helleland (H) i justiskomiteen på Stortinget meiner ein bør stoppe prøveordninga med E-val, skriv Aftenposten.

Kommunaldepartementet skal innføre prøveordning med elektronisk stemmegivning via heimepc’en i 2011. Departementet meiner dette kan få fleire unge til å stemme, skriv Aftenposten.

Men det betyr også at foreiningar, interesseorganisasjonar og kyrkjelydar kan setje opp ein PC i sine lokale og la folk stemme der. Utan at det er eit krav om at ingen skal sjå kva ein stemmer på, som i eit vanleg vallokale.

– Dette bryt jo mot sjølve hovudregelen.  I valhandboka frå OSSE står det svart på kvitt at «enhver stemmegivning utenfor stemmelokalet kompromitterer prinsippet om hemmelig valg», seier Helleland.

Han får støtte frå jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo.

– Skrinlegg forslaget. I alle fall den delen som går på e-val utanfor vallokala. Det kan godt hende ein kan få til ein elektronisk ordning innafor. Men dette handlar om grunnleggande tillit til valsystemet i Noreg, seier Smith til Aftenposten.  

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...