Heim Nyhende Høgskular i distrikta har størst auke

Høgskular i distrikta har størst auke

Høgskulen i Sogn og Fjordane har ein auke på 28 prosent i søkartalet. – Nøgde studentar gjev resultat, seier studentleiar.

Aldri før har så mange søkt om høgare utdanning i Noreg. Og størst auke er det utanfor dei store byane.

– Ryktet går om nøgde studentar. Eg er overtydd om at Høgskulen i Sogn og Fjordane sitt fokus på studiekvalitet og dei gode tilbakemeldingane frå noverande studentar gjev oss eit fortrinn i rekrutteringsarbeidet, seier Tollak Kaldheim, leiar av Studentparlamentet ved høgskulen.

Til Framtida.no seier han at han trur fleire unge ser på Studiebarometeret og studentane sin opplevde kvalitet når dei vel studiar.

Medan institusjonar som Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU har ei svakare utvikling i søkjartal enn landssnittet, syner tal frå Samordna opptak at mange av dei mellomstore høgskulane har ei sterkare utvikling.

LES OGSÅ: Her er dei mest populære studiane

Mange unge søkjarar
– Aldri har så mange 19- og 20-åringar søkt utdanning hos oss, fortel rektor Åse Løkeland i ei pressemelding frå HiSF.

– Det er flott at høgare utdanning utanfor dei største byane er attraktivt. Unge er truleg ikkje so einsidig fokusert på bylivet som ein kan få inntrykk av. Eg veit me har mange kvalitetar som lokkar ungdom til høgskulen.

Det er òg ein auke i søkjarar som kjem frå andre plassar enn Sogn og Fjordane. Tradisjonelt sett har høgskulen hatt om lag 50 prosent av søkjarane frå andre deler av landet, medan i år er meir enn 60 prosent av søkjarane frå andre fylke. Til dømes har tal søkjarar frå Hordaland auka med 42 prosent frå i fjor.

LES OGSÅ: HiSF: – Eit konkurransefortrinn å halda fram åleine

God rekruttering til lærarutdanning
I ei tid med mykje fokus på høgskulen si framtid og nye krav til den kommande femårige lærarutdanninga, er Løkeland spesielt nøgd med utviklinga når det gjeld søkjarar til lærarutdanning.

– Betre rekruttering til lærarutdanninga vår er svært viktig med tanke på framtida. Utviklinga hos oss er veldig god samanlikna med dei nasjonale trendane, og me treng ei god lærarutdanning i fylket, seier Løkeland.

Ho synest det er flott at høgare utdanning utanfor dei største byane er attraktivt.

– Fantastiske tal
I Møre og Romsdal er Høgskolen i Ålesund vinnaren.  Med nesten 15 prosent auke er Ålesund best i fylket, og auken er meir enn dobbelt så stor som landssnittet.

– Dette er fantastiske tal, seier rektor Marianne Synnes i ei pressemelding. Høgskolen har fått mykje merksemd den siste tida på grunn av godt samarbeid med arbeids- og næringslivet. Fusjonen med NTNU har truleg òg noko å seia.

Også dei nyaste universiteta, i Stavanger, Agder og Nordland opplever ein vekst på godt over 10 prosent.

Sjå tala frå alle institusjonane her!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...