Heim Nyhende Høgskulen i Sogndal skal skriva fylkessoge

Høgskulen i Sogndal skal skriva fylkessoge

Høgskulen i Sogn og Fjordane får oppdraget med å skriva historia til fylket.

– Eg trur fylkessoga vil vera med å stadfesta identiteten vår her i fylket. Det er viktig å dokumentera og systematisera mangfaldet av aktivitet som fylket har bidrege med gjennom mange generasjonar. Samtidig er eg oppteken av at soga skal vera eit viktig kjeldemateriale til inspirasjon for komande generasjonar, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes til nettsida for høgskulen.

Saman med rektor Åse Løkeland signerte ho fredag avtalen om oppdraget. I avtalen blir det lagt opp til at manuset skal vera ferdig til 1. juni 2015. Planen er at verket skal publiserast i fire band på til saman rundt 1.200 sider. Fylkestinget har tidlegare løyvt åtte millionar til arbeidet.

Rektor Åse Løkeland meiner prosjektet er ei anerkjenning av historikarmiljøet ved høgskulen. Samtidig meiner ho oppdraget gjer det mogleg å styrkja det faglege miljøet ved å samarbeida med andre. I arbeidet med fylkessoga vil Høgskulen i Sogn og Fjordane mellom anna få hjelp frå Høgskulen i Volda og NTNU i Trondheim. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...