Heim Nyhende Høgskulen i Sogndal skal skriva fylkessoge

Høgskulen i Sogndal skal skriva fylkessoge

Høgskulen i Sogn og Fjordane får oppdraget med å skriva historia til fylket.

– Eg trur fylkessoga vil vera med å stadfesta identiteten vår her i fylket. Det er viktig å dokumentera og systematisera mangfaldet av aktivitet som fylket har bidrege med gjennom mange generasjonar. Samtidig er eg oppteken av at soga skal vera eit viktig kjeldemateriale til inspirasjon for komande generasjonar, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes til nettsida for høgskulen.

Saman med rektor Åse Løkeland signerte ho fredag avtalen om oppdraget. I avtalen blir det lagt opp til at manuset skal vera ferdig til 1. juni 2015. Planen er at verket skal publiserast i fire band på til saman rundt 1.200 sider. Fylkestinget har tidlegare løyvt åtte millionar til arbeidet.

Rektor Åse Løkeland meiner prosjektet er ei anerkjenning av historikarmiljøet ved høgskulen. Samtidig meiner ho oppdraget gjer det mogleg å styrkja det faglege miljøet ved å samarbeida med andre. I arbeidet med fylkessoga vil Høgskulen i Sogn og Fjordane mellom anna få hjelp frå Høgskulen i Volda og NTNU i Trondheim. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...