Heim Nyhende Høgskulen i Sogndal skal skriva fylkessoge

Høgskulen i Sogndal skal skriva fylkessoge

Høgskulen i Sogn og Fjordane får oppdraget med å skriva historia til fylket.

– Eg trur fylkessoga vil vera med å stadfesta identiteten vår her i fylket. Det er viktig å dokumentera og systematisera mangfaldet av aktivitet som fylket har bidrege med gjennom mange generasjonar. Samtidig er eg oppteken av at soga skal vera eit viktig kjeldemateriale til inspirasjon for komande generasjonar, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes til nettsida for høgskulen.

Saman med rektor Åse Løkeland signerte ho fredag avtalen om oppdraget. I avtalen blir det lagt opp til at manuset skal vera ferdig til 1. juni 2015. Planen er at verket skal publiserast i fire band på til saman rundt 1.200 sider. Fylkestinget har tidlegare løyvt åtte millionar til arbeidet.

Rektor Åse Løkeland meiner prosjektet er ei anerkjenning av historikarmiljøet ved høgskulen. Samtidig meiner ho oppdraget gjer det mogleg å styrkja det faglege miljøet ved å samarbeida med andre. I arbeidet med fylkessoga vil Høgskulen i Sogn og Fjordane mellom anna få hjelp frå Høgskulen i Volda og NTNU i Trondheim. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...