Heim Nyhende Fleire kommunar med i «Saman om ein betre kommune»

Fleire kommunar med i «Saman om ein betre kommune»

26 nye kommunar har nå blitt med i utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune», eit prosjekt som skal hjelpe kommunane å betre omdømet.

Totalt 53 kommunar er nå med i programmet som skal vare i fem år. Kommunane er spreidde over heile landet og omfattar om lag 700 000 innbyggjarar.

– Nå får 26 nye kommunar bli med i «Saman om ein betre kommune». Dei skal jobbe med utfordringar som sjukefråvere og rekruttering. Kompetanse og arbeidstid blir også tema, seier statsråd Liv Signe Navarsete.

«Saman om ein betre kommune» er eit samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, KS og forhandlingssamanslutningane.

– Interessa har vore stor. Dei mange gode prosjekta kan skape dynamikk og engasjement for fornying i kommunane. Et trur dette vil gje idear og kunnskap som kan kome heile sektoren til gode, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Nokre av dei 53 kommunane som er med i utviklingsprogrammet er mellom andre Drammen, Kvinesdal, Finnøy, Rennesøy, Karmøy, Stavanger, Molde, Vefsn, Tinn. Dei første kommuanne blei tatt opp i prosjektet i september i år, medan dei nye blei med nå i november. Neste haust er det planar om at endå fleire kommunar skal bli med i programmet.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...