Heim Nyhende I kampen for nynorsk

I kampen for nynorsk

Elevar på Firda vidaregåande skule går i kampen for nynorsk – på Facebook. Lærar Ingrid B. Håheim meiner dette kan styrke språkvalet til ungdommane.

– Kva prosjekt er dette?

– Facebook-sida vår er ikkje eigentleg eit prosjekt, men meir eit stunt. Me kastar eit snøre ut i eteren og ser kva som nappar. Årsaka til at eg som lærar kom på dette, var eit samarbeidsprosjekt mellom dei vidaregåande skulane i Valdres og Firda. Medan ungdommane i Firda held bra på nynorsken, har dei lettare for å gå over til bokmål i Valdres. Difor har norsklærarane samla seg for å sjå på kva ein kan gjere.

– Kvifor Facebook-side?

– Sidan eg føler klassen min er godt festa i valet sitt om å bruke nynorsk, fekk eg lyst til å skape debatt om nynorsk. Kanskje det å møte motstand på nettet kunne få elevane til å debattere og reflektere meir over sitt eige språk? Me vil gjerne vise andre at nynorsk kan brukast i anna enn dikt. «Nynorsk er så vakkert i dikt» er ei utsegn som eg er utruleg lei av. Me vil trekkje nynorsken ut av nasjonalromantikken og bunadsskogen og vise det som eit moderne og bruksvennleg språk ein kan bruke til alt.

– Korleis er responsen på sida?

– Det er i dag 159 som likar sida vår. Eg veit ingenting om Facebook og synest det kan vere ein kaotisk stad, difor lærer eg noko nytt heile tida. Me sjekkar sida i norsktimane, ser om det er kome interessante innspel, og prøver å finne på noko nytt å ta opp.

– Kven er lesarane på sida?

– Me har sett at namnet vårt kanskje hindrar oss i å nå dei som ikkje likar nynorsk, så me har diskutert om me skal skifte namn. Me har i tillegg lagt ut ei kartlegging som me håpar fleire svarer på. Kartlegginga viser så langt at det er «truande» nynorskbrukarar som les oss. Likevel er det interessant å sjå kor mange ulike folk som markerer at dei likar oss.

– Kva ynskjer de å oppnå?

– Eg håpar dette kan vere ein aktivitet som kan vere med på å styrke unge nynorskbrukarar i deira val om halde fram med å skrive nynorsk. Politikarane gjer det ikkje lett for dei, og det er eigentleg eit under at det i det heile er att nokon som vel å skrive på nynorsk.

– Framtidsplanar?

– Me har lurt på om me skulle starte ein biletserie som heiter «Eg skriv nynorsk», og ta bilete av alt og alle som er så langt unna nasjonalromantikken som ein kan tenkje seg. Og toppe det med to fine frognerfruer på Grand.


Namn: 3STA ved Firda vidaregåande skule og lærar Ingrid B. Håheim

Bur: Sandane i Sogn og Fjordane

Aktuell: Har starta Facebook-sida «Kampen for nynorsk», som skal skape debatt om språk og nynorsk. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...