Heim Nyhende Ikkje nøgd med skulekutt

Ikkje nøgd med skulekutt

Over halvparten av norske kommunar kuttar i skulebudsjettet neste år, ifølgje Utdanningsforbundet. Dette vil råka både elevar og tilsette.

Utdanningsforbundet har sendt ut ei spørsjeundersøking til hovudtillitsvalde for grunnskulen i 430 kommunar. Dei fekk inn 286 svar. 58 prosent svarer at det forslag om kutt og nedkjeringar i deira kommuna i 21012-budsjettet.

– Vi ser at norske elevar får ein sparepakke til jul, seier Mimi Bjerkestrand, som er leiar i den største fagforeininga for lærarar, Utdanningsforbundet, til NRK.

– Dette er alvorlig fordi det råkar elevane og tilbodet på skulen. Det rammar spesialundervisning, det blir mindre deling av klassar, det råkar praktisk undervisning, seier ho vidare.

Utdanningsforbundet si undersøking viser at dei kommunane som kuttar legg opp til å gjere dette med nedbemanning.

Av dei som har sett konkretiserte spareplanar, svarar 84 prosent at det ligg føre forslag om å kutte i lærarårsverk.

– Vi veit at det blir nedskjeringar i 2012, seier Sigrun Vågeng, administrerande direktør i kommuneorganisasjonen KS.

Ho ser likevel ikkje heilt mørkt på det.

– Kommunane seier at dette blir trangt, men dei skal klare å levere gode tenester til innbyggarane. Måten dei løyser det på vil variere, men det er nok heilt reelt at dei ikkje har nok pengar til å gjere alt, seier Vågeng.

Vågeng peikar først og fremst på det trange statsbudsjettet for 2012 som årsaksforklaring.

– Vi ba Regjeringa om 800 millionar meir til kommunane dersom dei skulle klare å oppretthalde tenestetilbodet på dagens nivå, forklarer ho.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...