Heim Nyhende Ikkje nøgd med skulekutt

Ikkje nøgd med skulekutt

Over halvparten av norske kommunar kuttar i skulebudsjettet neste år, ifølgje Utdanningsforbundet. Dette vil råka både elevar og tilsette.

Utdanningsforbundet har sendt ut ei spørsjeundersøking til hovudtillitsvalde for grunnskulen i 430 kommunar. Dei fekk inn 286 svar. 58 prosent svarer at det forslag om kutt og nedkjeringar i deira kommuna i 21012-budsjettet.

– Vi ser at norske elevar får ein sparepakke til jul, seier Mimi Bjerkestrand, som er leiar i den største fagforeininga for lærarar, Utdanningsforbundet, til NRK.

– Dette er alvorlig fordi det råkar elevane og tilbodet på skulen. Det rammar spesialundervisning, det blir mindre deling av klassar, det råkar praktisk undervisning, seier ho vidare.

Utdanningsforbundet si undersøking viser at dei kommunane som kuttar legg opp til å gjere dette med nedbemanning.

Av dei som har sett konkretiserte spareplanar, svarar 84 prosent at det ligg føre forslag om å kutte i lærarårsverk.

– Vi veit at det blir nedskjeringar i 2012, seier Sigrun Vågeng, administrerande direktør i kommuneorganisasjonen KS.

Ho ser likevel ikkje heilt mørkt på det.

– Kommunane seier at dette blir trangt, men dei skal klare å levere gode tenester til innbyggarane. Måten dei løyser det på vil variere, men det er nok heilt reelt at dei ikkje har nok pengar til å gjere alt, seier Vågeng.

Vågeng peikar først og fremst på det trange statsbudsjettet for 2012 som årsaksforklaring.

– Vi ba Regjeringa om 800 millionar meir til kommunane dersom dei skulle klare å oppretthalde tenestetilbodet på dagens nivå, forklarer ho.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...