Heim Nyhende Imdi ber småkommunar busetje flyktningar

Imdi ber småkommunar busetje flyktningar

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) ber for første gong dei 48 minste kommunane her i landet om hjelp til å finne bustad til flyktningar som får opphaldsløyve i Noreg.

 

Talet på flyktningar som skal busetjast i kommunane neste år, er det høgaste sidan 1994. For første gong ber derfor Imdi –  som har ansvaret for å finne ein stad å bu til alle dei som får opphaldsløyve i Noreg –  alle kommunane i landet om å ta imot flyktningar. Dermed blir også dei 48 kommunane som til no ikkje har tatt imot flyktningar, rekna med, skriv Nationen.

Bakgrunnen for at desse kommunane ikkje har tatt imot flyktningar før, er at dei ikkje har kunna tilby gode nok introduksjonskurs.

Om lag 100 av 428 kommunar har sagt ja til å ta imot alle dei Imdi ber dei om å sørgje for husrom til neste år, mens 8 kommunar har sagt nei. Resten tar imot færre enn det Imdi ber om.

–  Vi skal busetje 10.800 personar i 2014. Vi manglar framleis bustader til over 3.000 personar. Derfor går vi no ut med ei konkret oppmoding til dei resterande 48 kommunane òg, seier Bjørn Holden, assisterande direktør i Imdi. (©NPK)

Førre artikkelFeirar målrocken
Neste artikkelPositive nynorsk-tal

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...