Heim Nyhende Innbyggjarane i små kommunar mest nøgd

Innbyggjarane i små kommunar mest nøgd

Biblioteka og kyrkja er dei offentlege tenestene som brukarane er mest nøgd med. Innbyggjarane i små kommunar er meir nøgd med helse- og omsorgstenestene enn folk i større kommunar.

I ei omfattande undersøking er fleire tusen personar spurt om kor tilfreds dei er med 23 offentlege tenester. Resultata viser at bibliotek, kyrkje og fastlege kjem svært godt ut, medan tenester som Nav, Skatteetaten og plan- og bygningskontora i kommunane kjem dårlegast ut

Små kommunar
Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) synest at dei tenestene som kommunane har ansvaret for kjem bra ut av undersøkinga.

– Dei fleste er nøgd med barnehage- og omsorgstilbodet. Det kan kommunane vere stolte av, seier statsråden. Ho har merka seg forskjellar mellom store og små kommunar i undersøkinga:

– På dei fleste områda, og spesielt innanfor helse og omsorg, er innbyggjarane mest nøgd i dei små kommunane. Eg trur nærleik og kjennskap til lokale forhold kan gi meir effektive og meir tilpassa tenester til den enkelte innbyggjar. Resultata går i ei litt anna retning enn mykje av diskusjonen dei siste månadene, der det for det meste har kome fram kritikk mot mindre kommunar, seier Navarsete.

Vil effektivisere
Kommunalministeren har også merka seg at plan- og bygningsstyresmaktene ligg på botnen i undersøkinga. Det er ikkje bra nok.

– Det kan nok vere slik at dei som har fått nei på søknaden sin er dei mest misnøgde. Men eg trur misnøya i stor grad handlar om sakshandsamingstida. I den nye plan- og bygningslova har effektivisering og forenkling vore eit mål. Dette er også forhold vi vil kome tilbake til i ei stortingsmelding om bygningspolitikk, seier Navarsete. (NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...