Heim Nyhende Språkpris til Fjørtoft

Språkpris til Fjørtoft

Kanalvert Ragnhild Sælthun Fjørtoft er tildelt Kringkastingssjefens språkpris for 2010.

 

– Det er ei utruleg glede å få ei slik påskjønning for noko eg har jobba og med og vore oppteken av i så mange år, ja heilt liv faktisk. Det er godt å bli sett og høyrt, og verdsett for det ein gjer, sa ei glad Sælthun Fjørtoft. Ho poengerte vidare kor godt det er med ros, og oppfordra publikummet sitt, språkkontaktane i NRK, om å vere flinke til å rose medarbeidarane sine, sa vinnaren under utdelinga på Språkdagen i NRK.

– Med utgangspunkt i den frodige lærdalsdialekta uttrykkjer ho seg på eit vakkert, sobert og korrekt nynorsk, og ho har ei ega evne til å formidle ein bodskap slik at det når fram til folk. Med velvalde ord og formuleringar, god diksjon, og ein varm og personleg tone er ho dermed ein utmerka ambassadør for NRK og det norske språk, heiter det i grunngjevinga.  

Det var 12 kandidatar til årets språkpris. Prisen var eit grafisk trykk av Nico Widerberg. 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...