Heim Nyhende Interesse for nynorskpris

Interesse for nynorskpris

11 kommunar har søkt Kommunal – og regionaldepartementet om å bli Årets nynorskkommune 2009. Prisen som blant anna er 100.000 kroner vert delt ut av kommunal – og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) under Vågåseminaret 2009.

Ministeren viser til at prisen er ein del av regjeringa si språksatsing.

– Ja, det er den. Men denne prisen er eit initativ eg sjølv har teke. Eg meiner det er eit stort potensial for forbetring når det gjeld nynorsk i kommunane. Dette er meint å bli ein årleg pris, slår Kleppa fast.

Kommunal – og regionlaminister Magnhild Meltveit Kleppa er også sikker på at prisen kan vere motiverande for mange kommunar.

– Målet med prisen er å synleggjere døme på korleis ein kan bruke nynorsk på ein god måte. Eg er sikker på at det er gode kandidatar som har søkt.

Dei kommunane som har søkt på prisen er: Stord, Hornindal, Fjell, Valle, Sund, Lom, Vinje, Aurland, Nissedal, Norddal og Ullensvang.

I juryen sit Vidar Høviskeland, Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Gunn Berit Gjerde, fylkestingsrepresentant (V) i Møre og Romsdal, Rune Hetland,  Landslaget for lokalaviser (LLA) og Eli Johanne Lundemo, Kommunal- og regionaldepartementet.

Førre artikkelVil gi nynorsken betre kår
Neste artikkelVal 2009

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...