Heim Nyhende Inviterer til nynorsk barnelitterær formidlingsfest

Inviterer til nynorsk barnelitterær formidlingsfest

Feirar den nynorske barnelitteraturen ved Ålesund bibliotek med ein inspirerande og lærerik formidlingsfest. Tilstellinga vil vere retta spesielt mot dei som arbeider med barn og bøker.

 

– Målet er at dei som kjem skal få ei god oversikt over den nye, nynorske barnelitteraturen og forstå kor viktig det er at born får høyre og lese bøker på det skriftspråket dei sjølve skriv, seier prosjektleiar Liv Astrid Skåre Langnes i Ivar Aasen-tunet.

– Vi ønskjer å gi kunnskap om dei gode nynorske barnebøkene og inspirasjon til å bruke bøkene i undervising, leik og læring.

Foredragshaldarane har eit smittande engasjement og høg kompetanse om barns lesing av nynorske barnebøker. Biletbokskapar Kari Stai debuterte i 2008 med biletboka Jakob og Neikob og har seinare skrive og illustrert to bøker i same serien, som er omsett til fleire språk. I tillegg har ho skrive boka Blodrik og Blodfabrikken og dei populære peikebøkene om Mopp og Mikko.

Tidlegare forlagsdirektør Petra Helgesen i Mangschou, vil snakke om «Små barn, store kvalitetskrav», om litterære kvalitetskriterier i forteljingar for små barn. Dramalærar Hege Holmqvist ved Høgskulen i Volda viser korleis ein kan lese, fortelje og leike barnelitteratur. I tillegg vil Ragnfrid Trohaug frå Det Norske Samlaget fortelje om den nynorske barnelesaren.

Nynorsksenteret vil presentere nynorsk litteratur til bruk for ulike aldersgrupper, og Ivar Aasen-tunet vil presentere nynorske ressursar for barnehage og skule. Det blir både utstilling og sal av nynorske barnebøker.

Klart vi les!
Barnelitterær formidlingsfest er ein del av prosjektet Klart vi les! Nynorsk barnebokturné. Turneen tek til med besøk til skular og bibliotek i Giske, Spjelkavik og Sykkylven saman med forfattar og illustratør Kari Stai. Avslutninga blir ein bokfest for lærarar, barnehagelærarar og bibliotekarar ved Ålesund bibliotek.

Klart vi les! er eit samarbeid mellom Nynorsksenteret, Møre og Romsdal fylkebibliotek og Aasentunet.

– Det er fjerde året vi samarbeider om dette prosjektet og vi er glade for at Klart vi les! no er etablert i Møre og Romsdal. Vi veit at ønsket om meir kunnskap om nynorsk barnelitteratur er til stades, og dette prosjektet blir ein naturleg samlingsstad for å møte dette behovet, avsluttar Langnes i ei pressemelding.

Seminardagen er inspirert av ei seminarrekkje som Landssamanslutninga av nynorskkommunar har vore med på å ta initiativ til i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland saman med Samlaget og Nynorsksenteret. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...