Heim Nyhende Jamn befolkningsauke på Vestlandet

Jamn befolkningsauke på Vestlandet

Det har vore ein jamn befolkningsvekst i vestlandsfylka, og Hordaland har hatt størst auke i 2015.

 

Av fylka på Vestlandet har Hordaland hatt den største befolkningsveksten frå 2015 til 2016, syner ferske tal om befolkningsendring frå SSB.

I Hordaland fylke har befolkninga auka frå 511.357 til 516.497, noko som svarar til ein vekst på 1,0 prosent. I Rogaland er endringa på 0,8 prosent, og for Møre og Romsdal, og Sogn- og Fjordane er auken på 0,3 prosent.

Skodje i Møre og Romsdal har hatt størst befolkningsauke i Møre og Romsdal, med heile 3,5 prosent. Der har befolkningstalet gått frå 4.420 til 4.620 innbyggjarar. I Sogn- og Fjordane hadde Naustdal kommune den største befolkningsauken med 2,3 prosent i 2015.

Telemark fylke har hatt ein litt mindre auke i befolkningstal, frå 171.494 til 172.953, som er 0,3 prosent auke. Bø i Telemark utmerkjer seg i fylket med ein befolkningsvekst på 2,1 prosent frå 2015 til 2016.

Sande i Møre og Romsdal er den kommunen på Vestlandet som har hatt størst nedgang i befolkninga, med -2,9 prosent. I Sande kommune har talet på innbyggjarar gått frå 2.635 til 2.559 innbyggjarar i 2015. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...