Heim Nyhende Ny bok om spenningsfylt KS-historie

Ny bok om spenningsfylt KS-historie

For første gong er historia til KS og forløparane til kommuneorganisasjonen samla i ei bok. Sosiologane Andreas Hompland og Jon Helge Lesjø har valt å skildre KS som prega av sju spenningar.

 

KS og dei to forfattarane presenterte boka «Konstante spenninger. KS i den norske modellen» onsdag, ei lita veke før landstinget i organisasjonen startar i Kristiansand.

– Vi har definert sju spenningar som er KS. I ein mangfaldig, samansett og demokratisk styrt organisasjon er dette varige spenningar, som det er nødvendig å balansere mellom. Det er ikkje ei svakheit, det er KS’ styrke, sa Hompland, ifølgje avisa Kommunal Rapport.

Evige motsetningar

Forfattarane skildrar mellom anna KS som ein organisasjon i evig spenning mellom dei små og dei store og mellom by og land, mellom det politisk valde og det partinøytrale, mellom politisk leiing og administrasjon og mellom det å samtidig vere både interesseorganisasjon og statleg partnar.

– Spenningane kjem alltid til å vere der så lenge KS er ein demokratisk og samansett organisasjon som i dag. Dei er ei evig balanseøving, seier Hompland.

I tillegg til den sosiologiske analysen skildrar forfattarane historia til kommuneorganisasjonen, frå etableringa av Norges Byforbund i 1903 og skipinga av Norges Herredsforbund i 1923 fram til samanslåinga og danninga av Norske kommuners sentralforbund i 1972, som skifta namn til Kommunenes sentralforbund i 1988 og til KS i 2004.

Kjell T. Evers var administrerande direktør i Kommunalt Sentralbyrå og Norske Kommuners Sentralforbund 1945-1979.

Gløymd etterkrigsstrateg

Lesjø og Hompland har intervjua alle nolevande styreleiarar og administrerande direktørar i boka. Fleire av dei blir grundig presenterte, mellom dei tidlegare direktør Halvdan Skard, men ikkje minst avlidne Kjell T. Evers, som var med å forme dagens KS som direktør i organisasjonen og forløparane frå 1945 til 1979.

– Han var ein legende og ein av dei store strategane i Etterkrigs-Noreg, men er likevel knapt nemnd i historiske verk. Det er ei stor forsømming, seier Andreas Hompland.

Evers var mellom anna sentral i utviklinga av arbeidsgivarrolla, etableringa av forsikringsselskapet KLP og reisinga av Kommunenes Hus sentralt i Oslo. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...